کارشناس دریافت مدرک و تاییدیه تحصیلی کارشناسی

 

نام: یاسر

 نام خانوادگی: مهرانیان

 محل خدمت: اداره کل آموزش ـ اداره  پذیرش و ثبت نام

  پست سازمانی: کارشناس دریافت مدرک و تاییدیه تحصیلی کارشناسی

مدرک تحصیلی: لیسانس علوم تربیتی
تلفن: 55912153 31  98

شرح وظایف:

  • دریافت تائیدیه تحصیلی پیش دانشگاهی کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی و تطبیق آن با مدارک موجود در پرونده و مکاتبات لازم در صورت وجود مغایرت.
  • دریافت تائیدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع کارشناسی کلیه ثبت نام شدگان مقطع تحصیلات تکمیلی و تطبیق آن با مدارک موجود در پرونده و مکاتبات لازم در صورت وجود مغایرت.
  • دریافت تائیدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع کارشناسی ارشد کلیه ثبت نام شدگان مقطع دکتری و تطبیق آن با مدارک موجود در پرونده و مکاتبات لازم در صورت وجود مغایرت.
  • مکاتبات لازم با سایر دانشگاهها جهت دریافت تائیدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد کلیه ثبت شدگان مقاطع تحصیلات تکمیلی.
  • دریافت اصل گواهی موقت مقطع کارشناسی ثبت نام شدگان مقاطع تحصیلات تکمیلی تا پایان نیمسال اول.
  • استرداد مدارک تحصیلی به پذیرفته شدگان در صورت نیاز با اخذ تعهد جهت باز گرداندن آن.
  • بستن پرتال دانشجویی در صورت عدم توجه دانشجویان به پیام های ارسالی مبنی بر تکمیل پرونده آموزشی .
  • تکمیل پرونده آموزشی قبل از ارسال آن به اداره دانش آموختگان.
  • انجام سایر اموری که در چهارچوب وظایف محول می گردد .