پرسش‌های متداول - پایان‌نامه

تعداد بازدید:0

در صورت لغو انتخاب واحد پایان‌نامه توسط استاد راهنما تکلیف چیست؟

دانشجو باید رضایت استاد راهنما را در فرایند پژوهشی پایان نامه/رساله خود حاصل نماید.

همانندجویی پایان‌نامه و پروپوزال توسط استاد محترم راهنما انجام و توسط کارشناس محترم مربوطه تآیید می‌گردد.(در موقع فرایند کسب مجوز دفاع)

هیآت داوران جلسه دفاع از چه کسانی تشکیل می‌شود؟

ترکیب هیآت داوران متشکل از استاد/استادان راهنما، استاد/استادان مشاور، و دو داور متخصص (عضو هیآت علمی دانشگاه با مرتبه حداقل استادیاری و با تآیید گروه آموزشی) می‌باشد. در صورت عدم وجود داور متخصص مرتبط با موضوع پایان‌نامه در داخل دانشگاه، انتخاب حداکثر یک داور از خارج دانشگاه امکان‌پذیر است. همچنین جلسه دفاع با حضور استاد راهنمای اصلی، هر دو داور و نماینده تحصیلات تکمیلی رسمیت می‌یابد.

نکته1: دانشجو ملزم است حداقل دو هفته قبل از برگزاری جلسه دفاع، پایان‌نامه را برای داوران مربوط ارسال نماید. چنانچه در جلسه دفاع، اصلاحاتی برای دانشجو تعیین گردد، دانشجو موظف است در فرصت حداکثر دو ماه از روز دفاع، اصلاحات مورد نظر را انجام دهد، در غیر این­صورت مشمول پرداخت جریمه مطابق تعرفه مصوب هیات امنا می‌شود.

ارزشیابی نمره پایان‌نامه و شرایط آن در صورت عدم موفقیت چگونه است؟

نمره پایان‌نامه در میانگین کل محاسبه نمی‌شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام می‌شود:

مردود (کمتر از 14)/ متوسط (99/15-14)/ خوب (99/17-16)/ خیلی خوب (99/18– 18)/ عالی (20- 19)

در ضمن، دانشجویی که به هر دلیل نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند، فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی به وی اعطا می‌شود.

ملاک دانش‌آموختگی و شرط دفاع از پایان‌نامه چیست ؟

ملاک دانش‌آموختگی، داشتن میانگین کل حداقل 14 بر اساس واحدهای گذرانده آموزشی و دفاع از پایان‌نامه است. چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی دوره کمتر از 14 باشد دانشجو اجازه دفاع از پایان‌نامه را ندارد و تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می‌شود تا با اخذ مجدد حداکثر 10 واحد از درسهایی که با نمره کمتر از 14 گذرانده است (بین 12 تا 99/13)، میانگین کل واحدهای گذرانده را به حداقل 14 برساند، در این صورت اجازه دفاع از پایان‌نامه به وی داده می‌شود.