پرسش‌های متداول - انصراف از تحصیل

تعداد بازدید:0

شرایط انصراف از تحصیل چگونه است؟

دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید شخصاً جهت تکمیل فرم انصراف از تحصیل به مدیریت امور آموزشی مراجعه نماید و با ثبت اثر انگشت، فرم مربوط را تکمیل نماید. متقاضی صرفاً برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، می­تواند تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از سپری شدن زمان مورد نظر، نامه قطعی انصراف از تحصیل وی صادر می­شود وامکانی برای بازگشت وی به تحصیل نیست.

نکته1:چنانچه دانشجوی هزینه‌پرداز درخواست انصراف خود را حداکثر تا قبل از دو ماه از سپری شدن نیمسال تحصیلی ارائه دهد، ملزم به پرداخت شهریه ثابت است و اگر بعد از زمان یادشده ارائه دهد، ملزم به پرداخت کامل شهریه است.

نکته2:دانشجوی انصرافی جهت شرکت مجدد در کنکور سراسری ، بایستی براساس مقررات و تاریخ تعیین شده دفترچه ثبت نام کنکور اقدام نماید.