پرسش‌های متداول - اخراج و مقررات مربوط به آن

تعداد بازدید:0

در چه صورت یک دانشجو از تحصیل محروم و اخراج می­شود؟

1-دانشجویی که سنوات مجاز تحصیلی وی به پایان برسد. (جهت مشاهده توضیحات مراجعه به قسمت مدت مجاز تحصیل)

2-دانشجویی که انتخاب واحد نکند و به اصطلاح عدم مراجعه باشد (جهت مشاهده توضیحات مراجعه به قسمت موجه شدن عدم مراجعه نیمسال)

3-دانشجوی با سه نیمسال مشروطی (جهت مشاهده توضیحات مراجعه به قسمت دانشجویان مشروطی)

نکته: دانشجوی اخراجی جهت شرکت مجدد در کنکور سراسری ، بایستی براساس مقررات و تاریخ تعیین شده در دفترچه ثبت نام کنکور اقدام نماید.