پرسش‌های متداول - اخراج و مقررات مربوط به آن

تعداد بازدید:0

چه دانشجویی محروم از تحصیل و اخراجی به حساب می­‌آید؟

دانشجوی اتمام سنوات (جهت مشاهده توضیحات مراجعه به قسمت مدت مجاز تحصیل)

دانشجوی عدم مراجعه (جهت مشاهده توضیحات مراجعه به قسمت موجه شدن عدم مراجعه نیمسال)

دانشجوی مشروطی(جهت مشاهده توضیحات مراجعه به قسمت دانشجویان مشروطی)