پرسش‌های متداول - میهمانی و انتقالی و مقررات مربوط به آن

تعداد بازدید:0

آیا امکان میهمانی یا انتقالی در این دوره از تحصیل وجود دارد؟

براساس آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم نقل و انتقالات دانشجوی دوره کارشناسی‌ارشد ممنوع است. در موارد خاص که واقعاً تحصیل دانشجو در دانشگاه امکان ندارد، می‌تواند با مراجعه به مدیر امور آموزشی درخواست و مستندات خود را ارائه دهد تا پس از تشخیص خاص بودن شرایط دانشجو، نظر گروه آموزشی و مجوز کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه را در این خصوص دریافت نماید تا با میهمانی وی در دانشگاه دیگر موافقت شود.

آیا در دوره میهمانی باید شهریه پرداخت کرد؟

بله، دانشجوی دوره روزانه سایر دانشگاه‌های کشور، در نیمسال‌های میهمانی، ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجوی نوبت دوم به دانشگاه کاشان می‌باشد. دانشجوی نوبت دوم نیز در دوران میهمانی در دانشگاه کاشان، ملزم به پرداخت شهریه ثابت و متغیر به این دانشگاه است. در ضمن چنانچه دانشجوی نوبت دوم دانشگاه کاشان، به سایر دانشگاه‌های کشور میهمان شود، در دوران میهمانی، ملزم به پرداخت شهریه ثابت به دانشگاه کاشان است.