پرسش‌های متداول - مشروطی و مقررات مربوط به آن

تعداد بازدید:0

مشروطی چیست و چه محدودیت­هایی دارد؟

معدل دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد. چنانچه میانگین نمره حداقل 12 واحد دانشجو در یک نیمسال کمتر از 12 واحد باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می­شود و در نیمسال بعدی می­تواند حداکثر 14 واحد انتخاب کند. چنانچه دانشجو در طول تحصیل خود سه نیمسال مشروط گردد از ادامه تحصیل محروم می­شود و بازگشت به تحصیل آن منوط به داشتن شرایط خاص و موافقت کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه است.

نکته1: در صورتی که دانشجو برای افت تحصیلی خود دلیل یا دلایلی خاص داشته باشد، می­تواند (با مراجعه به سامانه سجاد) جهت اخذ مجوز کمیسیون اقدام نماید. در صورت موافقت کمیسیون با ادامه تحصیل وی، دانشجو موظف است شرط ذکر شده در حکم را کسب نماید.

نکته 2: ملاک بررسی وضعیت مشروطی، تعداد واحد باقی‌مانده آن نیمسال و بدون در نظر گرفتن تعداد واحد دروسی است که غیبت امتحانی آنها موجه شده است.

نکته 3: گذراندن دروس، صرفاً برای محاسبه میانگین کل دوره تحصیلی در هنگام دانش‌آموختگی می‌باشد و مشروطی دانشجو در نیمسال‌های قبل را خنثی نمی‌کند. در ضمن تسهیلات این تبصره برای درسی که به دلیل تقلب با حکم کمیته انضباطی، نمره 25/. ثبت شده است نمی‌شود.