پرسش‌های متداول - استعداد درخشان و مقررات مربوط به آن

تعداد بازدید:0

شرایط پذیرش بدون آزمون دکتری استعداد درخشان چیست؟

معدل کارشناسی بالای 16(یا هم‌طرازی)

معدل کارشناسی ارشد بالی 17(یا هم‌طرازی)

داشتن حداقل یک مقاله پذیرفته شده مرتبط با پایان‌نامه

کسب امتیاز 60 از جدول امتیازات آموزشی پژوهشی – مصاحبه مندرج در آیین‌نامه

حداکثر تا دو سال از تاریخ فارغ‌التحصیلی