پرسش‌های متداول - انصراف از تحصیل

تعداد بازدید:0

شرایط انصراف از تحصیل چگونه است؟

لازم است دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، جهت تکمیل فرم انصراف از تحصیل شخصاً به مدیر امور آموزشی مراجعه نماید. وی صرفاً برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، می­‌تواند تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از سپری شدن زمان مورد نظر، نامه قطعی انصراف از تحصیل وی صادر می­‌شود و امکانی برای بازگشت وی به تحصیل نیست.

نکته1: چنانچه دانشجوی هزینه‌پرداز درخواست انصراف خود را حداکثر تا قبل از دو ماه از سپری شدن نیمسال تحصیلی ارائه دهد، ملزم به پرداخت شهریه ثابت است و اگر بعد از زمان یادشده ارائه دهد، ملزم به پرداخت کامل شهریه است.

نکته 2: چنانچه دانشجوی روزانه مشمول آموزش رایگان در هر بازه زمانی از نیمسال از ادامه تحصیل انصراف دهد، ملزم به پرداخت هزینه آموزش رایگانِ کل نیمسال به حساب سازمان امور دانشجویان می‌باشد.