پرسش‌های متداول

تعداد بازدید:۴۵۲۷

آخرین ویرایش: ۱۴ تیر ۱۳۹۹


آیا دانشجوی دوره کارشناسی ارشد می‌تواند هم‌زمان در دو رشته تحصیل کند؟

تحصیل هم‌زمان دانشجوی دوره کارشناسی‌ارشد در کلیه شیوه‌های آموزشی و در کلیه دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی) ممنوع است.

در چه صورت یک دانشجو از تحصیل محروم و اخراج می­شود؟

1-دانشجویی که سنوات مجاز تحصیلی وی به پایان برسد. (جهت مشاهده توضیحات مراجعه به قسمت مدت مجاز تحصیل)

2-دانشجویی که انتخاب واحد نکند و به اصطلاح عدم مراجعه باشد (جهت مشاهده توضیحات مراجعه به قسمت موجه شدن عدم مراجعه نیمسال)

3-دانشجوی با سه نیمسال مشروطی (جهت مشاهده توضیحات مراجعه به قسمت دانشجویان مشروطی)

نکته: دانشجوی اخراجی جهت شرکت مجدد در کنکور سراسری ، بایستی براساس مقررات و تاریخ تعیین شده در دفترچه ثبت نام کنکور اقدام نماید.

چگونه از زمان انتخاب واحد یک نیمسال مطلع شویم و آیا خودمان باید انتخاب واحد کنیم یا آموزش دانشگاه انجام می­‌دهد؟

هر نیمسال تحصیلی تقویم مخصوص به خود را دارد؛ لذا دانشجو باید ضمن اطلاع از زمانبندی مندرج در تقویم آموزشی در خصوص امور مرتبط از جمله انتخاب واحد اقدام نماید. صرفاً انتخاب واحد نیمسال اول ورودی جدید، توسط آموزش دانشگاه انجام می شود و انتخاب واحد نیمسال دوم و بعد از آن توسط خود دانشجو صورت می پذیرد.

فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت آموزشی/ انتخاب واحد / لیست دروس ارائه شده

حداقل و حداکثر واحدهایی که می‌توانیم در طول یک نیمسال انتخاب واحد کنیم چند واحد است؟

در نیمسال اول و دوم تحصیلی که عموماً واحد درسی ارائه می­‌شود لازم است حداقل 8 و حداکثر 14 واحد درسی در یک نیمسال انتخاب شود. برای نیمسال سوم و بعد از آن که عموماً پایان‌نامه ارائه می‌شود، دانشجو از شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف است و صرفاً باید واحد پایان‌نامه را أخذ نماید.

نکته1: چنانچه گروه آموزشی به هر دلیلی أخذ واحد جبرانی را الزام کرده، مجموع تعداد واحد دانشجو (با رعایت کف 8 واحد اصلی) نباید در یک نیمسال بیش از 16 واحد شود.

نکته2: درصورتی که دانشگاه به هر دلیل با حذف واحدهای درسی دانشجو موافقت کند و این امر منجر به کاهش تعداد واحدهای دانشجو از حدنصاب 8 شود، آن نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می‌شود.

نکته 3: در صورت تخلف انتخاب واحد، کلیه واحدهای دانشجو حذف می‌گردد. البته در صورتی‌که زیر حد نصاب بودن واحدهای یک نیمسال به دلایل مختلف، خارج از اراده دانشجو باشد، با مراجعه به آموزش دانشکده و مکاتبه با مدیر امور آموزشی می­‌توان مجوز لازم برای عدم حذف واحدها را أخذ نمود.

آیا استاد راهنما این امکان را دارد که انتخاب واحد دانشجو را حذف نماید؟

بله، ممکن است انتخاب واحد پایان‌نامه دانشجو توسط استاد راهنمای وی به علت عدم رضایت از حضور و پیشرفت امور پژوهشی لغو گردد. در این‌صورت دانشجو موظف است ضمن أخذ موافقت استاد راهنما، با پرداخت جریمه نسبت به اخذ مجدد آن اقدام نماید، در غیر اینصورت به منزله منصرف از تحصیل شناخته شده و مشمول اعمال مقررات آموزشی می‌شود.

واحد جبرانی چیست و نحوه  محاسبه آن چگونه است؟

چنانچه گروه آموزشی گذراندن دروسی را برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو ضروری تشخیص دهد، یا چنانچه رشته دانشجویی با رشته مقطع کارشناسی وی نامتجانس باشد، بنا به تشخیص گروه آموزشی می‌تواند حداکثر 12 واحد جبرانی بگذراند.

نکته1: در صورت گذراندن حداقل 8 واحد جبرانی، یک نیمسال به سنوات تحصیلی مجاز وی افزوده می‌شود.

نکته2:  کسب نمره 10 در دروس جبرانی کفایت می­‌کند و نمره دروس مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه نمی‌شود و هزینه آن دروس طبق تعرفه مصوب هیأت امنای دانشگاه از دانشجو دریافت می‌شود.

در صورتی که دانشجو در بازه زمانی تعیین شده انتخاب واحد نکند تکلیف چیست؟

انتخاب واحد (چه واحد درسی و چه پایان‌نامه) پس از بازه زمانی مندرج در تقویم آموزشیِ نیمسال، مستلزم موافقت استاد راهنما و پرداخت جریمه است. در مرحله پژوهشی، دانشجو موظف است تا زمان دفاع از پایان‌نامه، در هر نیمسال نسبت به انتخاب و ثبت مجدد آن اقدام نماید.

آیا می­‌توانیم در طول نیمسال درسی را حذف کنیم؟

بله. در صورت ضرورت، مطابق تقویم آموزشی مندرج در سایت، می­‌توان ضمن رعایت حد نصاب واحدهای أخذ شده یک نیمسال(حداقل 8 واحد) در موعد مقرر اقدام نموده و با موافقت مدیر گروه، درس را حذف نمود.

فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت آموزشی/ انتخاب واحد / لیست دروس ارائه شده / اصلاح انتخاب واحد / تایید.

آیا دانشجو امکان غیبت در کلاس درس را دارد؟ به چه میزان؟

گرچه حضور دانشجو در تمام جلسات کلاس درس دوره های تحصیلی حضوری الزامی است، با اینحال در صورت ضرورت، ضمن هماهنگی با استاد درس، می‌­توان حداکثر سه جلسه از 16 جلسه را حضور نداشت. اما اگر دانشجو در درسی بیش از 16/3 جلسات کلاس غیبت کند، این حق برای مدرس وجود دارد تا نمره آن درس را صفر ثبت نماید.

نکته: در صورتی که به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، غیبت دانشجو موجه تشخیص داده شود، صفرِ غیبت آن درس، از مجموع درس‌های آن نیمسال حذف می‌شود و تآثیر آن از معدل نیمسال و معدل کل برداشته خواهد شد.

در صورت غیبت دانشجو در جلسه امتحان چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

چنانچه دانشجو برای غیبت در جلسه امتحانی دلیل پزشکی داشته باشد، لازم است در همان روز امتحان به پزشک معتمد دانشگاه مراجعه نماید تا غیبت وی موجه تلقی گردد. در صورت مراجعه به پرشک دیگر بایستی مدارک پزشکی خود را جهت تآیید به پزشک معتمد دانشگاه در اسرع وقت ارائه نماید. نتایج درخواست­‌های حذف پزشکی، بعد از گذشت حداقل دو هفته در پرتال دانشجویی در قسمت شخصی، مشخصات دانشجو ، اطلاعیه نمرات  قابل مشاهده می‌باشد و چنانچه غیبت کماکان در خلاصه وضعیت باقی بماند، نشانه این است که غیبت دانشجو در امتحان درس یا دروس موجه تشخیص داده نشده است.

نکته1: موجه شدن غیبت درس، به معنای بی‌تأثیر شدن نمره صفر در معدل آن نیمسال و معدل کل دانشجو می‌باشد. درس مذکور در کارنامه دانشجو باقی می‌ماند.

نکته 2: موجه شدن غیبت دانشجویی که دلایل غیر پزشکی برای غیبت در جلسه امتحانی داشته باشد، یا دلایل پزشکی وی مورد تآیید قرار نگرفته، منوط به ارائه درخواست دانشجو به همراه ذکر دلایل قانع کننده، موافقت گروه آموزشی و تآیید معاون آموزشی دانشکده/پژوهشکده است.

فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت خدمات / درخواستهای آموزشی-دانشجویی / ایجاد / انتخاب درخواست مورد نظر /  انتخاب ردیف مورد نظر را /  دکمه ارسال

حداقل نمره قبولی در درس چند است؟ و در صورت کسب نمره قبولی در دروس مردودی، معدل کل به چه شکل محاسبه می‌شود؟

حداقل نمرة قبولی در هر درس 12 است و چنانچه دانشجویی در یک نیمسال در یک یا چند درس، نمره قبولی کسب نکند و در نیمسال های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره­‌های مردودی قبلی در ریزنمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می‌­ماند، اما این نمرات در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی، ملاک محاسبه معدل کل دوره خواهد بود.                         

نکته1: چنانچه دانشجو با نمرات کمتر از 12 در یک نیمسال مشروط شود، هر چند که معدل کل وی با قبولی در آن درس یا دروس در نیمسال­‌های بعدی ارتقاء می­‌یابد، اما وضعیت مشروطی وی همچنان در کارنامه باقی خواهد ماند و غیر قابل حذف است.

نکته2:  نمره قبولی جایگزین نمره 25/. درس یا دروسی نمی‌­شود که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی در کارنامه تحصیلی دانشجو اعمال شده است.

حداقل میانگین معدل چند است و در چه صورتی دانشجو مشروط لحاظ می‌شود؟

معدل دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 14 باشد. چنانچه میانگین نمره حداقل 8 واحد در یک نیمسال کمتر از 14 باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می­‌شود.

نکته: چنانچه دانشجویی واحد پایان‌نامه و برخی از واحد درسی را در یک نیمسال با هم أخذ نماید، آنچه معیار محاسبه مشروطی یا عدم مشروطی قرار می­‌گیرد، صرفاً جمع واحدهای درسی و بدون در نظر گرفتن واحد پایان‌نامه است. به عنوان مثال اگر دانشجویی در یک نیمسال 6 واحد درسی و 6 واحد پایان‌نامه داشته باشد و معدل دروس وی کمتر از 14 شود، باز هم مشروط نیست؛ چرا که مجموع واحد آموزشی وی کمتر از 8 واحد درسی است.

در چه صورت مشروطی به اخراجی ختم می­‌شود؟

چنانچه دانشجویی 2 نیمسال متوالی یا متناوب مشروط شود (معدل کمتر از 14) اخراج می­‌گردد. با این حال، در صورتی که وی برای افت تحصیلی خود دلیل یا دلایل خاص داشته باشد، می­‌تواند با مراجعه به سامانه سجاد، برای ادامه تحصیل خود به کمیسیون موارد خاص درخواست ارائه دهد. در صورت موافقت کمیسیون دانشگاه با ادامه تحصیل وی، پرونده جهت تصمیم‌­گیری نهایی به کمیسیون استان ارسال می‌شود و در صورت موافقت استان با ادامه تحصیل، دانشجو موظف است شرط ذکر شده در حکم را کسب نماید.

فرایند اقدام: درخواست به سامانه کمیسیون موارد خاص (سامانه سجاد)

آیا دانشجو می‌تواند از مرخصی تحصیلی یا حذف نیمسال استفاده کند؟ برای چند بار؟

بله. دانشجو می­‌تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل، حداکثر یک نیمسال از مرخصی تحصیلی یا حذف نیمسال استفاده کند.

نکته1: مدت مجاز مرخصی بارداری و زایمان، مرخصی پزشکی، مأموریت همسر یا والدین و سایر مصادیق مرخصی تحصیلی، حداکثر دو نیمسال بدون احتساب در سنوات در اختیار موسسه است.

تا نیم‌سال چندم می­‌توانیم از امکان مورد نظر استفاده کنیم؟

نکته: بازه زمانی درخواست‌های مورد نظر مطابق تقویم آموزشی مندرج در پرتال یا سایت دانشگاه می‌باشد.

فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت خدمات / درخواست‌های آموزشی-دانشجویی / ایجاد / انتخاب درخواست مورد نظر / دکمه ارسال

لینک بازه‌های زمانی

طول دوره و تمدید سنوات دوره تحصیل چند سال است؟

مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد چهار نیمسال است. البته در صورت ضرورت، دانشگاه اختیار دارد حداکثر دو نیمسال، مدت تحصیل را افزایش دهد. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود، برای درخواست افزایش سنوات یا همان تمدید سنوات، باید به کمیسیون موارد خاص مراجعه نماید.

نکته1:چنانچه تحصیل دانشجو به هر دلیل به نیمسال پنجم یا ششم طول بکشد، مطابق تقویم آموزشی، امکان انتخاب سیستمی واحد یا واحدهای باقیمانده برای وی وجود دارد.

نکته 2:درخواست دانشجو برای نیمسال هفتم در کمیسیون موارد خاص دانشگاه بررسی و برای نیمسال هشتم در کمیسیون موارد خاص استان مطرح می گردد.

نکته 3: موافقت با تحصیل نیمسال هفتم دانشجوی پسرِ مشمول نظام وظیفه، منوط به موافقت سازمان نظام وظیفه عمومی با اعطای «سنوات ارفاقی» است.

اگر دانشجوی روزانه در یک نیمسال، درسی را به هر دلیل حذف کند یا نمره قبولی کسب ننماید، آیا باید برای أخذ مجدد آن هزینه پرداخت کند؟

بله، در هر دو صورت مشمول پرداخت هزینه می­‌شود.

چنانچه دانشجوی شبانه، مرخصی تحصیلی، غیبت موجه یا حذف نیمسال نماید، آیا مشمول پرداخت هزینه می­‌شود؟

//

از چه نیمسال دانشجو مشمول پرداخت جریمه می­‌شود و به چه صورت؟

دانشجوی روزانه مشمول آموزش رایگان، تا نیمسال پنجم از پرداخت شهریه آموزشی معاف است، اما برای نیمسال ششم معادل 50 درصد شبانه / نیمسال هفتم و بعد از آن معادل شبانه و بعد از آن ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه مصوب هیأت امنای دانشگاه است.

آیا امکان میهمانی یا انتقالی در این دوره از تحصیل وجود دارد؟

براساس آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم نقل و انتقالات دانشجوی دوره کارشناسی‌ارشد ممنوع است. در موارد خاص که واقعاً تحصیل دانشجو در دانشگاه امکان ندارد، می‌تواند با مراجعه به مدیر امور آموزشی درخواست و مستندات خود را ارائه دهد تا پس از تشخیص خاص بودن شرایط دانشجو، نظر گروه آموزشی و مجوز کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه را در این خصوص دریافت نماید تا با میهمانی وی در دانشگاه دیگر موافقت شود.

آیا در دوره میهمانی باید شهریه پرداخت کرد؟

بله، دانشجوی دوره روزانه سایر دانشگاه‌های کشور، در نیمسال‌های میهمانی، ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجوی نوبت دوم به دانشگاه کاشان می‌باشد. دانشجوی نوبت دوم نیز در دوران میهمانی در دانشگاه کاشان، ملزم به پرداخت شهریه ثابت و متغیر به این دانشگاه است. در ضمن چنانچه دانشجوی نوبت دوم دانشگاه کاشان، به سایر دانشگاه‌های کشور میهمان شود، در دوران میهمانی، ملزم به پرداخت شهریه ثابت به دانشگاه کاشان است.

آیا دانشجو مجاز به تغییر گرایش و رشته می‌باشد؟

خیر. ممنوع است.       

آیا امکان آموزش محور شدن برای دانشجویان آموزشی - پژوهشی وجود دارد یا خیر؟

خیر. ممنوع است.

آیا امکان پژوهش محور شدن برای دانشجویان مجازی وجود دارد یا خیر؟

چنانچه دانشجویی متقاضی تغییر شیوه تحصیل از آموزشی به آموزشی - پژوهشی، بر اساس میانگین معدل کل، جزو 20% برتر دانشجویان هم‌رشته هم‌ورودی خود باشد، در صورت موافقت شورای آموزشی گروه، شورای آموزشی دانشکده/ پژوهشکده و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، می‌تواند در مدت مجاز تحصیل به جای معادل واحد یا واحدهای درسی، پایان‌نامه أخذ نماید و با میانگین کل حداقل 14 به شیوه آموزشی –پژوهشی دانش‌آموخته شود.

جهت پرداخت هزینه آموزش رایگان چه اقدامی انجام دهیم؟

1. مراجعه به آدرس اینترنتی https://portal.saorg.ir/ 2.تکمیل فرم ثبت نام در پورتال 3. مراجعه به سربرگ خدمات، بخش امور دانشجویان داخل، لغو تعهد آموزش 4. بررسی و تایید دانشگاه 5. پرداخت متقاضی (در صورت نیاز) 6. بررسی نهایی در سازمان امور دانشجویان 7. ارسال نتیجه به دانشگاه جهت مشاهده

هر دانشجو چند مرتبه می تواند از امکان آموزش رایگان استفاده نماید؟

آموزش رایگان برای هر دانشجو در هر دوره تحصیلی صرفا یک بار امکان پذیر است.

مدت زمان معافیت تحصیلی نظام وظیفه دانشجویان در مقطع ارشد چند نیمسال است؟

شش نیمسال.

چنانچه به هر دلیلی سنوات تحصیلی یک دانشجو بیش از شش نیمسال گردد، چه اقدامی باید نمود؟

ادامه تحصیل دانشجوی پسر مشمول خدمت نظام وظیفه در نیمسال هفتم و بعد از آن، منوط به موافقت کمیسیون بررسی موارد خاص و نیز موافقت سازمان نظام وظیفه عمومی در خصوص سنوات ارفاقی است.

فرایند اقدام: دانشجو پس از اخذ مجور ادامه تحصیل از کمیسیون موارد خاص، حداکثر ده روز فرصت دارد تا جهت دریافت نامه و مراجعه به دفتر پلیس به اضافه 10 به کارشناس نظام وظیفه مراجعه حضوری داشته باشد. پس از دریافت نامه نظام وظیفه مبنی بر موافقت با «سنوات ارفاقی» و تحویل آن به کارشناس مربوط، سیستم آموزشی دانشجو جاری می­‌گردد.

دانشجویان فارغ‌التحصیل، انصرافی، اخراجی و ترک تحصیل تا چه مدت فرصت جهت معرفی به نظام وظیفه دارند؟

دانشجویان یادشده در صورتی که در سنوات مجاز تحصیل خود باشند حداکثر به مدت یک سال فرصت معرفی به نظام وظیفه را دارند.

به چه دانشجویانی معافیت تحصیلی تعلق نمی‌گیرد؟

 دانشجویان مشمولی که از تاریخ فراغت از تحصیلی، انصرافی، اخراجی و ترک تحصیل آنان بیش از یک‌سال سپری شده باشد. مشمولانی هم که قبلاً در همان مقطع تحصیلی فارغ التحصیل شده باشند امکان استفاده مجدد از معافیت تحصیلی را ندارند.

آیا امکان هم‌زمان ادامه تحصیل و انجام خدمت نظام وظیفه وجود دارد؟

خیر

شرایط پذیرش بدون آزمون دکتری استعداد درخشان چیست؟

معدل کارشناسی بالای 16(یا هم‌طرازی)

معدل کارشناسی ارشد بالی 17(یا هم‌طرازی)

داشتن حداقل یک مقاله پذیرفته شده مرتبط با پایان‌نامه

کسب امتیاز 60 از جدول امتیازات آموزشی پژوهشی – مصاحبه مندرج در آیین‌نامه

حداکثر تا دو سال از تاریخ فارغ‌التحصیلی

در صورت راکد بودن(مراجعه به سامانه سجاد جهت اخذ مجوز کمیسیون) چه اقدامی انجام دهیم؟

ابتدا به آدرس اینترنتی https://portal.saorg.ir  مراجعه نمایید و ثبت نام خود را تا مرحله آخر تکمیل نمایید. سپس از منوی خدمات، قسمت اداره کل دانشجویان داخل برای دریافت مجوز(ادامه تحصیل، بازگشت به تحصیل، تمدید سنوات، تغییر رشته و ...) از کمیسیون موارد خاص اقدام نمایید.

نکته1: هنگام ویرایش پروفایل قسمت مقاطع تحصیلی باید یک مقطع دانشگاهی با وضعیت غیر از دانش‌آموخته داشته باشید.

نکته2: جهت پرداخت هزینه ابتدا به پرتال دانشجویی مراجعه و از منوی مالی، قسمت پرداخت الکترونیک، کمیسیون موارد خاص، مبلغ تعیین شده را بپردازید. سپس از فیش واریزی عکس گرفته و در قسمت مربوطه در سامانه سجاد بارگذاری نمایید.

نکته3: ارائه مستندات جهت بررسی درخواست و ادامه فرایند الزامی می‌باشد.

نکته4: جهت بارگذاری مدارک تحصیلی و نظام وظیفه به پرتال دانشجویی قسمت پرونده، مدارک مراجعه نمایید.

نکته5: در صورت دارا بودن سنوات مجاز تحصیلی، به جای مدرک نظام وظیفه، کارت دانشجویی خود را بارگذاری نمایید.

نکته6: جهت پیگیری و مشاهده نتیجه درخواست، پس از دریافت پیامک به سامانه مراجعه نمایید.

چنانچه دانشجویی شرایط مورد نظر کمیسیون را احراز نکند، چه باید کرد؟

در صورت عدم احراز شرط کمیسیون موارد خاص، دانشجو در صورت تمایل می‌تواند تا قبل از شروع نیمسال جدید به مدیر امور آموزشی مراجعه و درخواست نماید تا موضوع مجدداً در آن کمیسیون مطرح و در این خصوص تصمیم‌گیری شود. در این حالت، احتمال‌ موافقت کمیسیون بسیار پایین است.

دریافت گواهی اشتغال به تحصیل چگونه است؟

فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت خدمات / درخواست‌های آموزشی-دانشجویی / ایجاد / انتخاب درخواست مورد نظر /  انتخاب ردیف مورد نظر /  دکمه ارسال

نکته: امکان دریافت اشتغال به تحصیل برای دانشجو با وضعیت عدم مراجعه وجود ندارد.

شرایط انصراف از تحصیل چگونه است؟

لازم است دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، جهت تکمیل فرم انصراف از تحصیل شخصاً به مدیر امور آموزشی مراجعه نماید. وی صرفاً برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، می­‌تواند تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از سپری شدن زمان مورد نظر، نامه قطعی انصراف از تحصیل وی صادر می­‌شود و امکانی برای بازگشت وی به تحصیل نیست.

نکته1: چنانچه دانشجوی هزینه‌پرداز درخواست انصراف خود را حداکثر تا قبل از دو ماه از سپری شدن نیمسال تحصیلی ارائه دهد، ملزم به پرداخت شهریه ثابت است و اگر بعد از زمان یادشده ارائه دهد، ملزم به پرداخت کامل شهریه است.

نکته 2: چنانچه دانشجوی روزانه مشمول آموزش رایگان در هر بازه زمانی از نیمسال از ادامه تحصیل انصراف دهد، ملزم به پرداخت هزینه آموزش رایگانِ کل نیمسال به حساب سازمان امور دانشجویان می‌باشد.

نحوه انتخاب استاد راهنما چگونه است؟

استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و با تآیید گروه آموزشی حداکثر تا پایان نیمسال اول تعیین می‌شود

نکته 1: برای تغییر استاد راهنما در شرایط خاص، تآیید گروه آموزشی و سپس شورای دانشکده/پژوهشکده لازم است.

نکته2: استاد راهنمای دوم در صورت پیشنهاد استاد راهنمای اصلی و با تآیید گروه آموزشی تعیین می‌شود. استاد راهنمای دوم می‌تواند عضو هیات علمی دانشگاه کاشان با حداقل مرتبه استادیاری و یا دانش‌آموخته دکتری تخصصی در رشته مرتبط با موضوع پیشنهاده از یکی از دانشگاه‌های دولتی کشور یا یکی از دانشگاه‌های معتبر خارجی باشد. در هر حال، تمام فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشجو باید با هدایت و نظارت استاد راهنمای اصلی انجام گیرد.

نکته3: انتخاب استاد/استادان مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما (استاد راهنمای اصلی) و تآیید گروه آموزشی از میان اعضای هیات علمی یا افراد دارای صلاحیت با تخصص مرتبط، امکان‌پذیر است.

فرایند ثبت پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی و استعداد درخشان

فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت آموزشی / پیشنهاده (پروپوزال) موضوع پایان‌نامه / ایجاد

نکته1: دانشجو موظف است طرح پیشنهادی پایان‌نامه (پیشنهاده) خود را حداکثر تا پایان نیمسال سوم به مدیر گروه آموزشی ارائه دهد.(ورودی 97 و بعد از آن)

نکته2: طرح پیشنهادی پایان‌نامه با تصویب شورای گروه آموزشی، سپس شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده قابل اجرا بوده با تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه رسمیت می‌یابد.

نکته 3: زمان دفاع سه ماه پس ازتصویب پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه می‌باشد.

مشاهده فلوچارت

در صورت لغو انتخاب واحد پایان‌نامه توسط استاد راهنما تکلیف چیست؟

دانشجو باید رضایت استاد راهنما را در فرایند پژوهشی پایان نامه/رساله خود حاصل نماید.

همانندجویی پایان‌نامه و پروپوزال توسط استاد محترم راهنما انجام و توسط کارشناس محترم مربوطه تآیید می‌گردد.(در موقع فرایند کسب مجوز دفاع)

هیآت داوران جلسه دفاع از چه کسانی تشکیل می‌شود؟

ترکیب هیآت داوران متشکل از استاد/استادان راهنما، استاد/استادان مشاور، و دو داور متخصص (عضو هیآت علمی دانشگاه با مرتبه حداقل استادیاری و با تآیید گروه آموزشی) می‌باشد. در صورت عدم وجود داور متخصص مرتبط با موضوع پایان‌نامه در داخل دانشگاه، انتخاب حداکثر یک داور از خارج دانشگاه امکان‌پذیر است. همچنین جلسه دفاع با حضور استاد راهنمای اصلی، هر دو داور و نماینده تحصیلات تکمیلی رسمیت می‌یابد.

نکته1: دانشجو ملزم است حداقل دو هفته قبل از برگزاری جلسه دفاع، پایان‌نامه را برای داوران مربوط ارسال نماید. چنانچه در جلسه دفاع، اصلاحاتی برای دانشجو تعیین گردد، دانشجو موظف است در فرصت حداکثر دو ماه از روز دفاع، اصلاحات مورد نظر را انجام دهد، در غیر این­صورت مشمول پرداخت جریمه مطابق تعرفه مصوب هیات امنا می‌شود.

ارزشیابی نمره پایان‌نامه و شرایط آن در صورت عدم موفقیت چگونه است؟

نمره پایان‌نامه در میانگین کل محاسبه نمی‌شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام می‌شود:

مردود (کمتر از 14)/ متوسط (99/15-14)/ خوب (99/17-16)/ خیلی خوب (99/18– 18)/ عالی (20- 19)

در ضمن، دانشجویی که به هر دلیل نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند، فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی به وی اعطا می‌شود.

ملاک دانش‌آموختگی و شرط دفاع از پایان‌نامه چیست ؟

ملاک دانش‌آموختگی، داشتن میانگین کل حداقل 14 بر اساس واحدهای گذرانده آموزشی و دفاع از پایان‌نامه است. چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی دوره کمتر از 14 باشد دانشجو اجازه دفاع از پایان‌نامه را ندارد و تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می‌شود تا با اخذ مجدد حداکثر 10 واحد از درسهایی که با نمره کمتر از 14 گذرانده است (بین 12 تا 99/13)، میانگین کل واحدهای گذرانده را به حداقل 14 برساند، در این صورت اجازه دفاع از پایان‌نامه به وی داده می‌شود.

روند ثبت پروپوزال و پایان‌نامه توسط سایت irandoc چگونه است؟

تسویه حساب با مدیریت تحصیلات تکمیلی منوط به تآیید و تحویل نامه نظرات اصلاحی هیئت داوران و همچنین تآیید کدهای رهگیری پروپوزال و پایان‌نامه توسط سایت irandoc می‌باشد. کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌بایست نسبت به ثبت پروپوزال و پایان نامه خود در سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (irandoc ) بدون پرداخت هیچگونه وجهی اقدام نمایند.

فرایند اقدام: 1.مراجعه به سایت https://sabt.irandoc.ac.ir و نام‌نویسی 2.مراجعه به رایانامه و فعال کردن نام کاربری و رمز 3.مراجعه مجدد به سایت https://sabt.irandoc.ac.ir و تکمیل ثبت و بارگذاری فایل‌های Word و PDF پروپوزال (پیشنهاده) و پایان‌نامه (پارسا) 4.دریافت کد رهگیری 7 رقمی برای پروپوزال و پایان‌نامه.

نکته: کد رهگیری جهت پروپوزال با عدد 1 و کد رهگیری پایان‌نامه با عدد 2 آغاز می‌شود.

روند تسویه حساب و درخواست مدرک فارغ‌التحصیلی چگونه است؟

فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت آموزشی / تسویه حساب / تکمیل فرم / پرداخت هزینه /  دکمه ارسال

نکته1: دانشجویی که در نیمسال آخر تحصیلی می‌باشد می‌تواند اقدام به تسویه حساب نماید.

نکته2: تسویه بعضی از قسمت‌ها و شروع فرایند فارغ‌التحصیلی و صدور مدرک منوط به تکمیل شدن کلیه واحدهای تحصیلی می‌باشد.

نکته3: از قسمت گردش فرم، پیگیری تسویه حساب امکان پذیر می‌باشد.

نکته 4: در هنگام تکمیل فرم انتخاب نوع درخواست(معرفی‌نامه نظام وظیفه - گواهی موقت - دانش‌نامه) الزامی می‌باشد.

نکته 5: با توجه به ارسال مدارک درخواستی از طریق پست، دقیق بودن آدرس و کدپستی الزامی می‌باشد.

نکته 6: چنانچه تعداد واحد گذرانده دانشجو هنگام دانش‌آموختگی بیش از تعداد واحدهای مصوب رشته تحصیلی وی باشد، هزینه واحدهای مازاد، بر اساس نرخ شبانه از او دریافت می‌گردد.

تعداد واحدهای لازم جهت فارغ‌التحصیلی چند واحد است؟

تعداد واحدهای درسی حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است که از این تعداد، در شیوه آموزشی – پژوهشی 4 تا 6 واحد مربوط به پایان‌ نامه است. تعداد واحدهای لازم به تشخیص گروه آموزشی دانشکده/ پژوهشکده و البته مطابق سرفصل شورای گسترش وزارت علوم تعیین می­‌شود.

تاریخ دانش‌آموختگی چه زمانی است؟

تاریخ دانش‌آموختگی، روز دفاع قابل قبول از پایان‌نامه در شیوه آموزشی - پژوهشی است.

تاریخ دانش‌آموختگی دانشجویان مجازی با شیوه آموزشی چه زمانی است؟

تاریخ دانش‌آموختگی در شیوه آموزشی برابر با ثبت آخرین نمره درسی است.

جهت پرداخت هزینه آموزش رایگان چه اقدامی انجام دهیم؟

1. مراجعه به آدرس اینترنتی https://portal.saorg.ir و تکمیل فرم ثبت نام در پورتال 2. مراجعه به سربرگ خدمات، بخش امور دانشجویان داخل، لغو تعهد آموزش 3. بررسی و تآیید دانشگاه 4. پرداخت متقاضی (در صورت نیاز) 5. بررسی نهایی در سازمان امور دانشجویان 6. ارسال نتیجه به دانشگاه جهت مشاهده

هر دانشجو چند مرتبه می‌تواند از امکان آموزش رایگان استفاده نماید؟

آموزش رایگان برای هر دانشجو در هر دوره تحصیلی صرفاً یک بار امکان پذیر است.

چه دانشجویی محروم از تحصیل و اخراجی به حساب می­‌آید؟

دانشجوی اتمام سنوات (جهت مشاهده توضیحات مراجعه به قسمت مدت مجاز تحصیل)

دانشجوی عدم مراجعه (جهت مشاهده توضیحات مراجعه به قسمت موجه شدن عدم مراجعه نیمسال)

دانشجوی مشروطی(جهت مشاهده توضیحات مراجعه به قسمت دانشجویان مشروطی)

چنانچه دانشجوی روزانه سنوات تحصیلی وی به طول بکشد آیا مشمول پرداخت هزینه می شود؟ به چه میزان؟

بله، مطابق تعرفه مصوب هیأت امنای دانشگاه دانشجوی روزانه، تا نیمسال نهم از پرداخت شهریه آموزشی معاف است، اما ملزم است برای تحصیل در نیمسال دهم معادل 25 درصد شبانه/ نیمسال یازدهم معادل 50 درصد شبانه/ نیمسال دوازدهم و بالاتر معادل شبانه شهریه  پرداخت نماید.

اگر درسی را حذف کردیم یا نمره قبولی کسب نکردیم، آیا باید در نیمسال بعدی برای انتخاب مجدد آن هزینه بدهیم؟

 بله، دانشجو در هر نیمسالی که باشد، اگر درسی را بعد از حذف و اضافه (چه حذف تکدرس یا حذف نیمسال) حذف کند یا نمره قبولی کسب ننماید، برای انتخاب مجدد آن موظف به پرداخت هزینه است.

میانگین شهریه ثابت و متغیر یک دانشجوی کارشناسی با x واحد انتخابی چقدر است؟

برای هر ورودی و مقطع تحصیلی و گروه آموزشی متفاوت است؛ به عنوان مثال:

مبلغ کل شهریه ثابت و متغیر با 16 واحد انتخابی برای مقطع کارشناسی:

ورودی 96 علوم انسانی معادل 7.000.000ریال و برای سایر گروههای آموزشی حدود 8.500.000 ریال

ورودی 97 علوم انسانی معادل 8.000.000 ریال و برای سایر گروههای آموزشی حدود 9.500.000ریال

ورودی 98 علوم انسانی معادل 9.300.000 و برای سایر گروههای آموزشی حدود 10.550.000ریال

مبلغ کل شهریه ثابت و متغیر با 8 واحد انتخابی برای مقطع کارشناسی ارشد:

ورودی 96 علوم انسانی معادل 17.000.000 و برای سایر گروههای آموزشی حدود 21.000.000 ریال

ورودی 97 علوم انسانی معادل 19.000.000 و برای سایر گروههای آموزشی حدود 23.000.000 ریال

ورودی 98 علوم انسانی معادل 21.500.000 و برای سایر گروههای آموزشی حدود 25.000.000 ریال

مبلغ کل شهریه یک ترم  برای مقطع دکتری:

ورودی 96 علوم انسانی معادل 74.250.000 و برای سایر گروههای آموزشی حدود 82.500.000 ریال

ورودی 97 علوم انسانی معادل 77.962.500 و برای سایر گروههای آموزشی حدود 86.625.000 ریال

ورودی 98 علوم انسانی معادل 81.860.625 و برای سایر گروههای آموزشی حدود 90.956.250 ریال

نحوه پرداخت شهریه به چه شکل  است؟

نقدی – اقساطی  و از طریق درگاه الکترونیکی  تجارت و پارسیان به عنوان شهریه دوره شبانه-مجازی و الکترونیکی– پردیس دانشگاهی

آیا امکان پرداخت شهریه برای دانشجو هزینه پرداز در چند مرحله در سیستم وجود دارد؟

بله؛ از طریق درگاه الکترونیکی شهریه دانشجویان در طول یک ترم برمبنای تقسیم 40 درصد قبل از انتخاب واحد،  20  درصد پس از حذف و اضافه و پرداخت مابقی تا پایان همان ترم.

آخرین فرصت برای تسویه حساب  در یک نیمسال چه زمانی است؟

تا قبل از امتحانات پایان ترم. انتخاب واحد نیمسال بعدی منوط به تسویه حساب بدهی قبلی می باشد.

حذف و اضافه دروس و فرایند آن

دانشجو می‌تواند در زمان حذف و اضافه هر نیمسال(مطابق زمانبندی مندرج در تقویم آموزشی یک نیمسال)، حداکثر 3 درس انتخابی خود برای ورودی 97 به بعد و 2 درس برای 96 و ماقبل را حذف، و سه درس جدید برای ورودی 97 به بعد و 2 درس برای 96 و ماقبل اضافه نماید؛ مشروط بر آنکه تعداد واحدهای باقیمانده وی کمتر از 12 واحد و بیش از 20 واحد نشود.

نکته: برای تغییر گروه درسی لازم است درس مذکور را با گروه جدید اضافه نمایند و نیاز به حذف درس قبلی نیست و این تغییر جزو حذف و اضافه به حساب نمی­آید.

فرایند اقدام:  مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت آموزشی/ انتخاب واحد / لیست دروس ارائه شده / اصلاح انتخاب واحد / تایید

حذف تکدرس و فرایند آن

در صورت ضرورت، دانشجو می‌تواند مطابق تقویم آموزشی مندرج در پرتال یا سایت دانشگاه، قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال، صرفاً یک درس را به شرطی که تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو کمتر از 12 واحد نشود حذف نماید.

 فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت خدمات / درخواستهای آموزشی-دانشجویی / ایجاد / انتخاب درخواست مورد نظر/  انتخاب ردیف مورد نظر / ارسال درخواست.

آیا دانشجو امکان غیبت در کلاس درس را دارد؟ تا چند جلسه مجاز است؟

حضور دانشجو در تمام جلسات کلاس درس دوره های تحصیلی حضوری الزامی است، با اینحال تحت شرایط خاص، حداکثرسه جلسه از 16 جلسه درسی را می تواند غیبت کند و البته بهتر است با مدرس درس در این خصوص هماهنگی نماید تا مشکلی پیش نیاید.

نظرسنجی و مقررات مربوط به آن

نظرسنجی درباره شیوه تدریس اساتید، براساس تقویم آموزشی توسط دانشجو به منظور سنجش کیفیت تدریس به صورت محرمانه انجام می گردد در صورتی که دانشجو در بازه زمانی مشخص شده اقدام به ارزشیابی ننماید، پرتال دانشجویی وی تا پایان امتحانات پایان نیمسال راکد می گردد و مشاهده نمرات نیمسال مقدور نیست. لذا ثبت نظر و تکمیل فرم ضرورت دارد.

حداقل نمره قبولی در یک درس چند است؟ و در صورت کسب نمره قبولی، نمره مردودی چه تکلیفی دارد؟

حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است. دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال های بعدی، درس یا دروس مذکوررا با نمره قبولی بگذراند، نمره یا تمام نمره­ های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می­ماند، اما این نمره ها در محاسبه معدل کل دوره بی­ اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود و هممچنین مشروطی دانشجو در نیمسال های قبل را خنثی نمی­کند.                                   

نکته: تسهیلات این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت می­کنند، نمی­شود.

مشروطی چیست و چه محدودیت­هایی دارد؟

معدل دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد. چنانچه میانگین نمره حداقل 12 واحد دانشجو در یک نیمسال کمتر از 12 واحد باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می­شود و در نیمسال بعدی می­تواند حداکثر 14 واحد انتخاب کند. چنانچه دانشجو در طول تحصیل خود سه نیمسال مشروط گردد از ادامه تحصیل محروم می­شود و بازگشت به تحصیل آن منوط به داشتن شرایط خاص و موافقت کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه است.

نکته1: در صورتی که دانشجو برای افت تحصیلی خود دلیل یا دلایلی خاص داشته باشد، می­تواند (با مراجعه به سامانه سجاد) جهت اخذ مجوز کمیسیون اقدام نماید. در صورت موافقت کمیسیون با ادامه تحصیل وی، دانشجو موظف است شرط ذکر شده در حکم را کسب نماید.

نکته 2: ملاک بررسی وضعیت مشروطی، تعداد واحد باقی‌مانده آن نیمسال و بدون در نظر گرفتن تعداد واحد دروسی است که غیبت امتحانی آنها موجه شده است.

نکته 3: گذراندن دروس، صرفاً برای محاسبه میانگین کل دوره تحصیلی در هنگام دانش‌آموختگی می‌باشد و مشروطی دانشجو در نیمسال‌های قبل را خنثی نمی‌کند. در ضمن تسهیلات این تبصره برای درسی که به دلیل تقلب با حکم کمیته انضباطی، نمره 25/. ثبت شده است نمی‌شود.

تخلفات آموزشی شامل چه مواردی است ؟

براساس بند "ب "ماده 33 ،34 و 35 آیین نامه انضباطی دانشجویان، تخلفات آموزشی شامل : الف- تخلف در آزمون ها(تقلب در امتحان) یا فعالیت های آموزشی، ب- تخلف در فعالیت های پژوهشی ، ج- فرستادن فرد دیگری به جای خود در امتحان، می باشد.

چنانچه دانشجویی مرتکب هر کدام از تخلفات آموزشی فوق گردید  به کدام  مرجع در دانشگاه معرفی می گردد؟

دانشجویی که مرتکب تخلفات آموزشی (تقلب در امتحان ، فرستادن فرد دیگری به جای خود در امتحان و تخلف در فعالیت های آموزشی ) گردد به شورای انضباطی دانشجویان(کمیته انضباطی دانشگاه) معرفی می گردد تا تخلف وی مورد بررسی و در صورت اثبات تخلف و انتفاع از تقلب ، متناسب با نوع تخلف، به تنبیهات در نظر گرفته شده محکوم می گردد.

تقلب امتحان شامل چه مواردی است ؟

تقلب امتحان شامل موارد زیر است :

به همراه نداشتن کارت دانشجویی، به همراه داشتن تلفن همراه حتی خاموش ، تبلت ، ام پی تری پلیر و وسایل مشابه، هنزفری، -  ماشین حساب ، کتاب و جزوه (بدون مجوز استاد )، شرکت به جای شخص دیگری در امتحان یا فرستادن فرد دیگری به جای خود در جلسه  امتحان، خارج کردن پاسخنامه از جلسه امتحان ، امحاء ورقه یا پاره کردن آن و یا نوشتن نام غیر واقعی روی برگه امتحانی

جابجا کردن صندلی یا شماره صندلی، همراه داشتن یادداشت به هرشکلی، خواه کاربرد داشته باشد یا نداشته باشد (به صورت نوشتن مطالب بر روی کف دست یا سایر اعضاء بدن، روی کاغذ، روی لباس، پشت کارت ورود به جلسه امتحان، روی صندلی،  یادداشت کردن سئوالات و .....)، همراه داشتن هرگونه برگه یا چرک نویس که مهر اداره آموزش روی آنها نباشد، رد و بدل کردن برگه سئوال و یا پاسخنامه با دیگر دانشجویان. نگاه کردن و یا نشان دادن ورقه امتحانی به دانشجوی مجاور، رد و بدل کردن هر گونه نوشته با سایر دانشجویان، رد و بدل کردن هر گونه وسیله نظیر ماشین حساب، خط کش و ... بدون هماهنگی با مراقبین، ترک جلسه و بازگشت مجدد غیرمجاز به جلسه امتحان، ترک جلسه پس از رؤیت سئوال ها و قبل از امضای لیست حضور و غیاب،  انجام هر عملی که منجر به ایجاد سرو صدا و بی نظمی در برگزاری جلسه امتحان گردد، بی احترامی و عدم توجه به تذکرات مراقب و هرگونه مشاجره با عوامل اجرایی برگزار کننده امتحان، بلعیدن، پنهان کردن و یا عدم ارائه یادداشت و ابزار مورد استفاده برای تقلب به مراقب.

تنبیهات تعریف شده برای تقلب در امتحان چه می باشد؟

متخلف چنانچه از تقلب منتفع شده باشد به تنبیه مندرج در بند 6 یعنی دادن نمره 0.25 در خصوص درس یا تکلیف مربوط و متناسب با نوع تقلب به یکی از تبیهات بند های 1 تا 5 محکوم می شود. در صورت تکرار تخلف تنبیه به یکی از بندهای 9 تا 12 قابل تشدید است. ضمنا در صورت استفاده از تقلب (بدون انتفاع)  متخلف به یکی از تنبیهات بند های 1 تا 5 محکوم می شود.

دانشجوی همکاری کننده در انجام تقلب امتحان به چه تنبیهی محکوم می شود ؟

دانشجوی همکاری کننده در انجام تقلب مشمول یکی از بندهای 1 تا  5 و بند 6 بصورت تعلیقی  محکوم می گردد.

فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان چه تنبیهی به دنبال دارد؟

چنانچه دانشجویی شخص دیگری به جای خود در امتحان بفرستد، متخلف به تنبیه  بند 6  در درس مربوط و یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 9 تا 12 محکوم می شود.

شرکت به جای فرد دیگری در امتحان چه تنبیهی به دنبال دارد؟

در صورت شرکت به جای فرد دیگری در امتحان، متخلف به یکی از تنبیهات  بند 9 تا 12 محکوم می شود و در صورت تکرار  تنبیه  تا بند 14 قابل تشدید است.

تبیهات شورای انضباطی(کمیته انضباطی) در مورد تخلفات آموزشی(تقلب در امتحان) چه می باشد؟

بند 1-  احضار و اخطار شفاهی بدون درج در پرونده دانشجو

بند 2-  تذکر کتبی بدون درج در پرونده  انضباطی دانشجو

بند 3- اخطار کتبی  بدون  درج در پرونده انضباطی دانشجو

بند 4- تذکرکتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو

بند 5- توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

بند 6- دادن نمره 0.25 در درس، آزمون یا تکالیف مربوط به تخلف

بند 9- منع موقت از تحصیل به مدت یک  نیمسال یا از 1 تا 6 ماه بدون احتساب سنوات

بند 10-  منع موقت از تحصیل به مدت یک  نیمسال یا از 1 تا 6 ماه با احتساب سنوات

بند11-  منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از 1 تا 6 ماه بدون احتساب سنوات

بند12 - منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از 1 تا 6 ماه با احتساب سنوات

بند13- منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از 1 تا 6 ماه بدون احتساب سنوات

بند14- منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از 1 تا 6 ماه با احتساب سنوات

چنانچه دانشجویی مرتکب تخلف تقلب در امتحان شود  آیا در پرونده آموزشی ایشان نیز ثبت می شود ؟

بلی/ درصورت محکوم شدن به بند 6 یعنی دادن نمره 0.25 در خصوص درس یا تکلیف مربوط به تخلف، نمره 0.25 در کارنامه دانشجو ثبت می شود.

ضمناً چنانچه دانشجو(یان) پس از فراغت از تحصیل فرصت اشتغال در سازمان ها و ارگان های مختلف برایشان فراهم شود، سازمان مربوطه در خصوص داشتن یا نداشتن سابقه انضباطی از شورای انضباطی دانشگاه استعلام می نماید که در صورت داشتن سابقه، مورد به سازمان استعلام کننده اعلام می گردد.

در صورت غیبت دانشجو در جلسه امتحان چه اتفاقی رخ می دهد؟

چنانچه دانشجو برای غیبت در جلسه امتحانی دلیل پزشکی داشته باشد، لازم است در همان روز امتحان به پزشک معتمد دانشگاه مراجعه نماید تا غیبت وی موجه تلقی گردد. در صورت مراجعه به پرشک دیگر بایستی مدارک پزشکی خود را جهت تایید به پزشک معتمد دانشگاه در اسرع وقت ارائه نماید. نتایج درخواست­های حذف پزشکی، بعد از گذشت حداقل دو هفته در پرتال دانشجویی در قسمت شخصی، مشخصات دانشجو ، اطلاعیه نمرات  قابل مشاهده می باشد و چنانچه غیبت کماکان در خلاصه وضعیت باقی بماند، نشانه این است که غیبت دانشجو در امتحان درس یا دروس موجه تشخیص داده نشده است.

نکته1: موجه شدن غیبت درس، به معنای بی‌تأثیر شدن نمره صفر در معدل آن نیمسال و معدل کل دانشجو می‌باشد. درس مذکور در کارنامه دانشجو باقی می‌ماند.

نکته2: چنانچه دانشجویی در امتحان تئوری دروس کارگاهی و آزمایشگاهی غیبت داشته باشد، ارزشیابی، با توجه به سهم بخش عملی آن دروس صورت می‌پذیرد.

نکته 3: موجه شدن غیبت دانشجویی که دلایل غیر پزشکی برای غیبت در جلسه امتحانی داشته باشد، یا دلایل پزشکی وی مورد تایید قرار نگرفته، منوط به ارائه درخواست دانشجو به همراه ذکر دلایل قانع کننده، موافقت گروه آموزشی و تایید معاون آموزشی دانشکده/پژوهشکده است.

آیا دانشجو می تواند از مرخصی تحصیلی/حذف ترم استفاده کند؟ برای چند نیمسال؟

بله. دانشجو می‌تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل، حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی و حذف نیمسال استفاده کند که هر دوی آن با احتساب در سنوات است؛ یعنی جزو سنوات تحصیلی دانشجو به حساب می­آید.

نکته1: علاوه بر مرخصی یادشده در بالا، مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی، مأموریت همسر یا والدین و سایر مصادیق مرخصی تحصیلی نیز حداکثر دو نیمسال و بدون احتساب در سنوات است.

نکته2: بازه زمانی درخواست های مورد نظر مطابق تقویم آموزشی هر نیمسال است.

فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی/ قسمت خدمات / درخواستهای آموزشی-دانشجویی / ایجاد / انتخاب درخواست مورد نظر /  انتخاب ردیف مورد نظر/  ارسال درخواست.

اگر یک نیمسال ثبت نام یا انتخاب واحد نکنیم، تکلیف چیست؟

 دانشجو در صورت عدم انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی، منصرف از تحصیل به حساب می­آید؛ لذا بایستی در سریع­ترین زمان ممکن در خصوص انتخاب واحد با تاخیر یا ثبت مرخصی یا غیبت موجه خود اقدام نماید. چنانچه دانشجو دو نیمسال عدم مراجعه باشد در خصوص ترک تحصیل وی با سازمان و ارگان های ذیربط مکاتبه می شود. در صورتی که وی برای عدم مراجعه خود دلیل یا دلایلی خاص داشته باشد، می­تواند با (مراجعه به سامانه سجاد) جهت اخذ مجوز بازگشت به تحصیل اقدام نماید.

حداقل و حداکثر چند واحد در ترم تابستان می توان انتخاب کرد؟

در دوره تابستان انتخاب 6 واحد درسی مجاز است. در شرایط خاص که دانشجو با حداکثر 8 واحد درسی دانش آموخته شود می­تواند واحد های مذکور را در تابستان اخذ نماید. لازم به ذکر است مجموع واحد های تابستانی شامل معرفی به استاد، غیرحضوری، کارآموری و پروژه و واحدهای اخذ شده مجازی می­شود.

آیا می­توانیم درس هایی را که در تابستان به صورت مجازی ارائه می­شود در دانشگاه دیگر اخذ کنیم؟

چنانچه درس­های مورد نظر در دانشگاه کاشان ارائه شود، این امکان برای دانشجو فراهم نیست که آن را در دانشگاه دیگر به صورت مجازی بگذراند و در واقع مجوزی برای وی جهت میهمانی به سایر دانشگاه ها صادر نمی گردد، مگر آنکه دروس مورد نظر در دانشگاه دیگر حضوری ارائه شود که در این صورت با مجوز مدیر امور آموزشی امکان میهمانی وجود دارد.

اگر از دانشگاه دیگر میهمان به دانشگاه کاشان هستیم، باید برای نیمسال تابستانی هم از دانشگاه مبدا مجوز بیاوریم؟

بله، مقررات مربوط به نیمسال اول و دوم، با میهمانی در تابستان متفاوت است؛ لذا دانشجویانی که در نیمسال منتهی به تابستان میهمان دانشگاه کاشان بودند، برای نیمسال تابستانی نیز باید مجوز ارائه دهند. مگر اینکه میهمان دائم باشند که در اینصورت نیازی به مجوز نیست.

نکته: جهت اطلاعات در خصوص ثبت نام نیمسال تابستانی باید به پایگاه اینترنتی دانشکده آموزش های الکترونیکی به آدرس http://oeec.kashanu.ac.ir  مراجعه شود.

شرایط اخذ دروس معرفی به استاد چگونه است؟

چنانچه تمامی نمرات دروس دانشجو باید به تایید نهایی رسیده باشد و برای دانش ­آموختگی، حداکثر 2 درس تئوری داشته باشد، می‌تواند با موافقت گروه آموزشی و رعایت سقف 8 واحد، دو درس را به صورت «معرفی به استاد» بگذراند. در شرایط خاص و با موافقت مدیر امور آموزشی، با رعایت سقف 8 واحد، درس سوم در قالب «غیر حضوری» با پرداخت هزینه به دانشجو داده می­شود.

نکته1: چنانچه دانشجویی قبلا یک درس نظری- عملی را اخذ، ولی نمره قبولی کسب نکند، اما دوره عملی درس مورد نظر را گذرانده باشد، می‌تواند با رعایت مفاد این تبصره، بخش نظری آن درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند.

نکته2: دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی، مشمول معرفی به استاد و غیر حضوری نمی­شود.

نکته 3: دانشجویی که گزارش تخلف امتحانی یا انضباطیِ در حال بررسی دارد، نمی‌تواند از این تسهیلات استفاده کند.

فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت خدمات / درخواست­های آموزشی-دانشجویی / ایجاد / انتخاب درخواست مورد نظر/  انتخاب ردیف مورد نظر/  ارسال درخواست.

چگونه از زمان انتخاب واحد یک نیمسال مطلع شویم و آیا خودمان باید انتخاب واحد کنیم یا آموزش دانشکده انجام می­دهد؟

هر نیمسال تحصیلی تقویم مخصوص به خود را دارد؛ لذا دانشجو باید ضمن اطلاع از زمانبندی مندرج در تقویم آموزشی در خصوص امور مرتبط از جمله انتخاب واحد اقدام نماید. صرفاً انتخاب واحد نیمسال اول ورودی جدید، توسط آموزش دانشگاه انجام می شود و انتخاب واحد نیمسال دوم و بعد از آن توسط خود دانشجو صورت می پذیرد.

حداقل و حداکثر واحدهایی که می توانیم در طول یک نیمسال انتخاب واحد کنیم چند واحد است؟

حداقل واحد قابل أخذ برای هر نیمسال 12 واحد است. چنانچه معدل دانشجو بین 15 تا 99/ 16 باشد می تواند تا 22 واحد انتخاب نماید. اما اگر معدل دانشجو 17 و بالاتر باشد می تواند تا 24 واحد درسی در طول یک نیمسال انتخاب کند.

نکته 1: درصورتی که دانشگاه به هر دلیل با حذف واحدهای درسی دانشجو موافقت کند و این امر منجر به کاهش تعداد واحدهای دانشجو از حدنصاب 12 شود، آن نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می‌شود.

نکته 2: در صورت تخلف انتخاب واحد، کلیه واحدهای دانشجو حذف می گردد. البته در صورتی که زیر حد نصاب بودن واحدهای یک نیمسال به دلایل مختلف، خارج از اراده دانشجو باشد، با مراجعه به آموزش دانشکده و مکاتبه با مدیر امور آموزشی می­توان مجوز لازم برای عدم حذف واحدها را أخذ نمود.

نکته 3: انتخاب واحد پس از بازه زمانی مندرج در تقویم آموزشیِ نیمسال، مستلزم پرداخت جریمه است.

اگر نیمسال قبل مشروط باشیم(معدل کمتر از 12) برای نیمسال بعدی تا چند واحد می توانیم انتخاب نماییم؟

حداکثر واحد دانشجوی مشروط (معدل کمتر از 12 یک نیمسال) 14 واحد است؛ مگر اینکه نیمسال آخر باشد که از اجرای این تبصره مستثنی است و می­تواند هر 24 واحد خود را أخذ نمایند و دانش آموخته گردد.

آیا معدل نیمسال تابستانی در انتخاب تعداد واحد نیمسال بعدی موثر است؟

نیمسال تابستانی گرچه در معدل کل تاثیرگذار است اما تاثیر مستقیمی در میزان أخذ تعداد واحد یک دانشجو برای نیمسال بعدی ندارد. به عبارت دیگر چنانچه یک دانشجو در نیمسال دوم مشروط باشد، و معدل تعداد واحد اخذ شده وی در تابستان بالاتر از 12 باشد، باز هم محدودیت سقف 14 واحد برای نیمسال بعدی دارد چون برای بررسی وضعیت مشروطی صرفاً به نیمسال اول و دوم توجه می شود.

زمان انتخاب واحد درس­هایی مثل پروژه و کارآموزی چه زمانی است؟

بعد از گذراندن حداقل 90 واحد درسی، امکان أخذ پروژه و کارآموزی وجود دارد. کارآموزی عموماً در طول تابستان و پروژه در طول یک نیمسال أخذ می­شود.

فرایند اقدام برای کارآموزی: مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت خدمات / درخواستهای آموزشی-دانشجویی / ایجاد / انتخاب درخواست مورد نظر /  انتخاب ردیف مورد نظر/ ارسال.

نکته 1: دانشجو پس از انتخاب واحد درس کارآموزی، معرفی نامه جهت انجام کاراموزی در شرکت یا موسسه مربوطه را بایستی از استاد درس اخذ نمایند و بعد از تکمیل فرم اعلام موافقت شرکت با کاراموزی دانشجو و ارائه به استاد مربوطه ، فرم های 3 الی 6 کاراموزی که همان گزارش عملکرد دانشجو به همراه تایید شرکت می باشد را جهت اخذ نمره نهایی به استاد خود تحویل نمایند.

نکته2: دانشجو به مدت حداکثر دو نیمسال فرصت دارد تا گزارش کارآموری خود را تحویل استاد مربوطه دهد.

نکته 3: چنانچه واحدهای نیمسال آخر دانشجو کمتر از حد نصاب باشد، می­تواند کارآموزی را در طول آن نیمسال أخذ نماید.

آیا دروسی که دو نیمسال فرصت دارند باید هر نیمسال انتخاب واحد شوند؟

 دروسی همچون پروژه، کارآموزی، پروژه تحقیقاتی، پژوهش‌های انفرادی و طرح نهایی (که اگر در نیمسال اول أخذ شده باشد، اعلام نمره آنها تا سی و یکم شهریور فرصت دارد، و اگر در نیمسال دوم أخذ شده، تا سی­ ام بهمن سال بعد فرصت دارد) نیازی به أخذ مجدد ندارد و همان یکبار انتخاب واحد برای آنها کفایت می­کند.

فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت آموزشی/ انتخاب واحد / لیست دروس ارائه شده

دروس عمومی که دانشجوی کارشناسی در دوره تحصیل خود بایستی اخذ کند چه درسهایی هستند؟

دروس عمومی - ویراست شهریور 99

شرایط و نحوه مهمانی  و انتقالی به چه شکل است؟

برای هرگونه میهمانی و انتقالی لازم است ابتدا دانشگاه مبدا و سپس دانشگاه مقصد موافقت نماید؛ موافقت با درخواست دانشجو داشتن شرایط خاص است. زمان ثبت درخواست مهمانی و انتقالی در پورتال نقل و انتقال وزرات علوم به آدرس https://portal.saorg.ir ابتدای اردیبهشت ماه هر سال است.

نکته1: انتقال دانشجو از دانشگاه غیردولتی به دولتی، از شهریه‌پرداز به رایگان، از غیرحضوری به نیمه حضوری و حضوری ممنوع، ولی عکس آن مجاز است.

نکته2: دانشجوی دوره روزانه در نیمسال‌های مهمانی، ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجوی نوبت دوم به دانشگاه کاشان می‌باشد. چنانچه دانشجوی متقاضی انتقال به دانشگاه کاشان، حد نصاب دوره روزانه این دانشگاه را در کارنامه محرمانه خود داشته باشد، بعد از چهار نیمسال مهمانی، به دوره روزانه انتقال می‌یابد.

نکته 3: دانشجوی نوبت دوم در دوران مهمانی، ملزم به پرداخت شهریه ثابت به دانشگاه مبدأ و کل شهریه ثابت و متغیر به دانشگاه مقصد می‌باشد. در صورت انتقال نیز مطابق مقررات، به دوره نوبت دوم منتقل می‌گردد.

نکته 4: حداکثر مدت مهمانی 4 نیمسال است و دانشجو موظف است پس از آن، در خصوص تعیین وضعیت خود از جمله برگشت به دانشگاه مبدا، مهمانی دائم یا انتقالی اقدام نماید.

نکته 4: واحدهایی را که دانشجوی میهمان یا انتقالی در دانشگاه می‌گذراند، در کارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت می‌شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل وی منظور خواهد شد. مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان، توسط دانشگاه مبدأ، و دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می‌شود.

فرایند اقدام: ثبت درخواست دانشجو در سامانه سجاد(اردیبهشت ماه)، بررسی در دانشگاه مبدا(1 خرداد تا 15 تیرماه)، بررسی در دانشگاه مقصد (16 تیرماه تا 31 مردادماه)

شرایط و نحوه ی تغییر رشته چگونه است؟

چنانچه دانشجو به هر دلیل نخواهد یا نتواند در رشته تحصیلی خود ادامه تحصیل دهد، می­تواند پس از گذراندن حداقل یک نیمسال و حداکثر چهار نیمسال تحصیلی در رشته کنکوری خود، جهت تکمیل فرم درخواست تغییر رشته به مدیر امور آموزشی مراجعه نماید و پس از بررسی درخواست توسط کارشناس، و در صورت احراز کد رشته مورد نظر در کارنامه محرمانه، باید موافقت مدیر گروه مبدا و مقصد را کسب کند.

نکته1: دانشجو در هر دوره تحصیلی فقط یک بار می‌تواند با رعایت ضوابط تغییر رشته دهد.

نکته2: تغییر رشته دانشجو در دوره کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته ممنوع است.

نکته3:در صورت تغییر رشته، معادل‌سازی دروس فقط در دوره‌های هم‌عرض مجاز است.

نکته4: دانشجو بایستی پس از تغییر رشته جهت مشاهده دروس تطبیق داده شده  به پرتال دانشجویی خود مراجعه نماید.

نکته5: تغییر رشته و ادامه تحصیل دانشجویان دوره نوبت دوم تنها در همان دوره امکان‌پذیر است.

بازه زمانی برای اقدام: بازه زمانی تکمیل فرم یکم تا پانزدهم اردیبهشت ماه و یکم تا پانزدهم دی ماه هر سال است.

شرایط تغییر رشته دانشجویان غیر ایرانی (اتباع) چگونه است؟

تغییر رشته دانشجویان خارجیِ بدون آزمون از شمول شرط حد نصاب رشته مورد نظر در دانشگاه کاشان مستثنی است. اما چنانچه پذیرش از طریق کنکور سراسری باشد، ابتدا بایستی مکاتبات لازم توسط سرپرست دانشجویان خارجی با سازمان و ارگانهای مرتبط انجام گیرد و درصورت موافقت درخصوص تغییر رشته اقدام شود.

در صورت تغییر رشته، کدامیک از دروس رشته قبلی برای رشته جدید پذیرفته می شوند؟

در صورت پذیرش دانشجو در رشته جدید، دروسی که ایشان در رشته قبلی گذرانده در گروه آموزشی جدید بررسی و معادل‌سازی می‌شود و فقط دروسی پذیرفته می‌شود که به تشخیص گروه آموزشی با دروس رشته جدید، اشتراک محتوایی داشته باشد. لازم به ذکر است دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه معدل کل منظور می‌شود، ولی نمرات دروس پذیرفته نشده بدون احتساب در معدل، در کارنامه دانشجو باقی می‌ماند. در این حال چنانچه معدل کل واحدهای پذیرفته شده او کمتر از 12 باشد، به ازای هر 12 واحد یک مشروطی برای دانشجو در رشته جدید منظور می‌گردد.

نکته 1: تطبیق و معادل‌سازی نمرات دروس قبلی دانشجو با موافقت گروه آموزشی امکان‌پذیر است.

نکته 2: به ازای هر 12 تا 20 واحد از دروس معادل‌سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می‌شود.

شرایط و نحوه انتقال توام با تغییر رشته به چه شکل است؟

چنانچه دانشجویی خواهان انتقال توام با تغییر رشته باشد، پس از گذراندن حداقل یک نیمسال و حداکثر چهار نیمسال تحصیلی، جهت تکمیل فرم درخواست انتقال توام با تغییر رشته به مدیریت امور آموزشی مراجعه می نماید و پس از بررسی درخواست توسط کارشناس آموزش و احراز کد رشته در کارنامه محرمانه و موافقت مدیر گروه مبدا و معاون آموزشی دانشکده، بایستی جهت ادامه فرایند مذکور به مسئول آموزش دانشکده مراجعه نماید. در نهایت لازم است فرم یا نامه رسمی دانشگاه کاشان را به دانشگاه مقصد ارائه دهد.

طول دوره تحصیل چقدر است و چنانچه بیشتر شد باید چکار کنیم؟

 مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی هشت نیمسال است. البته در صورت ضرورت، دانشگاه اختیار دارد حداکثر دو نیمسال، مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود، جهت افزایش سنوات با مراجعه به سامانه سجاد و درخواست به کمیسیون موارد خاص اقدام نماید.

مدت معافیت تحصیلی یک دانشجو چند نیمسال است و در صورت نیاز به نیمسال بیشتر چه اقدامی باید صورت گیرد؟

یک دانشجوی پسر تا ده نیمسال برای تحصیل در مقطع کارشناسی از معافیت تحصیلی برخوردار است. چنانچه به هر دلیلی تحصیل دانشجو بیش از ده نیمسال شود، با دریافت حکم از کمیسیون موارد خاص و در صورت موافقت نظام وظیفه حداکثر به مدت دو نیمسال دیگر می توانند با گرفتن «سنوات ارفاقی» به تحصیل خود ادامه دهد.

آخرین فرصت معرفی به سازمان نظام وظیفه عمومی چه زمانی است ؟

مطابق مقررات، آخرین فرصت یک فارغ التحصیل، دانشجوی انصرافی، اخراجی و ترک تحصیل در صورتی که در سنوات مجاز تحصیل خود باشند به مدت یک سال فرصت معرفی به نظام وظیفه را دارند.

به چه دانشجویانی معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد؟

به دانشجویانی که از تاریخ فراغت از تحصیل، انصرافی، اخراجی و ترک تحصیل آنان  بیش از یکسال سپری شده باشد، یا مشمولانی که قبلاً در همان مقطع تحصیلی فارغ التحصیل شده باشند معافیت تحصیلی تعلق نمی­گیرد. لازم به ذکر است در هر مقطع تحصیلی تنها یکبار امکان استفاده از معافیت تحصیلی وجود دارد.

آیا امکان همزمان ادامه تحصیل و انجام خدمت نظام وظیفه وجود دارد؟

خیر. صرفاً دانشجویان دانشگاه های پیام نور و علمی کاربردی این امکان را دارند.

شرایط استفاده از تسهیلات  استعداد درخشان در دوره کارشناسی چیست؟

دانشجویانی که بعد تا پایان شش نیمسال تحصیلی با گذراندن سه چهارم واحد های  دوره  جزء 15 درصد برتر هم رشته هم ورودی باشند  و تا  هشت نیمسال فارغ التحصیل شوند شرایط استعداد درخشان را دارند و می توانند در فراخوان های پذیرش استعداد درخشان دانشگاه های دولتی شرکت کنند.

دانشجویانی که شرایط برخورداری از امتیاز استعداد درخشان را دارند تا چند سال می توانند از این امتیاز در دوره کارشناسی استفاده کنند؟

دانشجویان صرفا یکبار و بلافاصله بعد از اتمام دوره کارشناسی می توانند از این شرایط  استفاده نمایند.

منظور از سهمیه رتبه اولی چیست و چه امتیازی دارد؟

رتبه اولی سهمیه ای است که بر رتبه کنکور کارشناسی ارشد موثر است و رتبه کنکور را تا یک سوم کاهش می دهد . دانشجویانی که بعد از گذراندن تمامی واحد های دوره رتبه اول هم رشته هم ورودی را کسب نمایند در صورت درخواست خود دانشجو در زمان اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد و انتخاب رشته با پر کردن فرم سهمیه رتبه اولی مندرج در دفترچه انتخاب رشته و تحویل آن به دفتر استعداد درخشان در بازه زمانی مندرج در فرم  می­توانند از این سهمیه استفاده نمایند. این سهمیه نیز یکبار قابل استفاده است و در صورتیکه دانشجو برای سال اول(بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی استفاده نکرد) می تواند برای سال بعد استفاده نماید(صرفا سال بعد(

چنانچه در رشته ای 15 درصد اول رشته تمایلی به شرکت در فرآخوان بدون آزمون نداشتند امکان جایگزینی وجود دارد ؟

اگرظرفیت رشته ای با 15 درصد برتر پر نشد می تواند با 10درصد دوم در صورت داشتن شرایط  استعداد درخشان آن ظرفیت را پر کنند نکته قابل توجه اینکه دانشجویانی که جزء لیست 10درصد دوم هستند صرفا برای دانشگاه خودشان امکان پذیرش وجود دارد.

پذیرفته شدگان بدون آزمون، در چه دوره ای تحصیل می کنند و آیا خوابگاه و سایر امکانات رفاهی نیز به آنان تعلق می گیرد؟

این دانشجویان بعنوان دانشجوی دوره روزانه ثبت نام می شوند و از تمام امکاناتی که دانشجویان روزانه بهرمند هستند می توانند استفاده نمایند

آیا دانشجویان مهمان و انتقال جزء لیست استعداد درخشان قرار می­گیرند؟

دانشجویان انتقالی بله، ولی دانشجویان مهمان خیر؛  لیست نمرات دانشجوی میهمان باید برای دانشگاه مبداء ارسال شود تا با دانشجویان آن دانشگاه سنجیده شوند.

آیا دانشجویان اتباع نیز می توانند از سهمیه استعداد درخشان استفاده نمایند؟

خیر،  این دانشجویان مشمول این آیین نامه نمی­شوند.

ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد چند درصد است؟

دانشگاه می تواند تا 40 درصد پذیرش دوره روزانه  هر رشته گرایش  با آزمون همان سال را از طریق فراخوان بدون آزمون استعداد درخشان پذیزش نماید از مجموع  40 درصد ظرفیت دانشگاه موظف است تا یک سوم ظرفیت خود را از سایر دانشگاه های دولتی و دو سوم ظرفیت را از دانشجویان خود دانشگاه جذب نماید .

آیا دانشجو می تواند به طور هم زمان در دو رشته تحصیل کند؟

تحصیل هم زمان دانشجوی دوره کارشناسی به شیوه حضوری در کلیه دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی) ممنوع است.

دانشجوی دوره کارشناسی می‌تواند هم زمان، در دوره های غیرحضوری که منتهی به مدرک تحصیلی می‌شود، تحصیل کند.

تحصیل هم‌زمان دانشجویان استعداد درخشان دوره کارشناسی بر اساس مصوبات مراجع قانونی وزارت انجام می‌شود.

در صورت راکد بودن سیستم آموزشی و مشاهده وضعیت (مراجعه به سامانه سجاد جهت اخذ مجوز کمیسیون موارد خاص) چه اقدامی انجام دهیم؟

نمایش وضعیت یادشده به یکی از سه دلیل برمی­گردد: الف-چند نیمسال مشروطی است(معدل کمتر از 12) و به نوعی اخراج آموزشی است. 2-چندین نیمسال عدم انتخاب واحد و عدم مراجعه 3-اتمام سنوات مجاز تحصیلی. در صورت تمایلِ دانشجو به ادامه تحصیل، سریعاً باید به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه درخواست دهد و مجوز ادامه تحصیل بگیرد. لازم به ذکر است کمیسیون بررسی موارد خاص، در بررسی درخواست دانشجویان، شرایط خاص آنها را  براساس مستدات ارائه شده  مورد بررسی قرار داده و مجوز ادامه تحصیل را برای این دانشجویان صادر خواهد کرد. در غیر اینصورت با سازمان سنجش و ارگان های ذی ربط مکاتبه می شود و امکان بازگشت به تحصیل برای وی وجود ندارد.

تعریف شرایط خاص مطابق با آیین نامه کمیسیون موارد خاص به شرح زیر میباشد :

موارد خاص به وضعیت دانشجویانی گفته می شود که جریان تحصیل آنان به خاطر عللی خارج از اراده و اختیار آنها که در تحصیلشان مؤثر بوده با مشکل مواجه گردیده و حل آن با مقررات و آیین نامه های موجود ممکن نیست.

فرایند اقدام: ابتدا از طریق مراجعه با سامانه سجاد(سایت سازمان اموردانشجویان) به آدرس اینترنتی https://portal.saorg.ir با انتخاب گزینه ثبت نام  اقدام به ساخت پورتال برای خود نمایید سپس از منوی خدمات، قسمت اداره کل دانشجویان داخل برای دریافت مجوز(ادامه تحصیل، بازگشت به تحصیل، تمدید سنوات) از کمیسیون موارد خاص اقدام نمایید. ضمناً دانشجویانیکه در سامانه سجاد، پورتال دارند با انتخاب گزینه ورود، فرایند درخواست به کمیسیون بررسی موارد خاص را انجام دهند.

نکته1: هنگام ویرایش پروفایل قسمت مقاطع تحصیلی یک مقطع دانشگاهی با وضعیت غیر از دانش آموخته داشته باشید.

نکته2: جهت پرداخت هزینه، ابتدا به پرتال دانشجویی (پورتال پویا) مراجعه از منوی مالی، قسمت پرداخت الکترونیک، کمیسیون موارد خاص، مبلغ تعیین شده را بپردازید. سپس از فیش واریزی عکس گرفته و در قسمت مربوطه در سامانه سجاد بارگذاری نمایید.

نکته3: ارائه مستندات، شرایط خاص جهت بررسی درخواست و ادامه فرایند الزامی است.

نکته4: جهت بارگذاری مدارک تحصیلی و نظام وظیفه به پرتال دانشجویی قسمت پرونده، مدارک مراجعه نمایید.

نکته5: جهت پیگیری و مشاهده نتیجه درخواست، پس از دریافت پیامک به در پورتال خود در سامانه سجاد مراجعه نمایید.

چگونه گواهی اشتغال به تحصیل دریافت کنیم؟

امکان دریافت اشتغال به تحصیل برای دانشجوی انتخاب واحد کرده یا با وضعیت مرخصی و حذف نیمسال وجود دارد و صرفاً برای دانشجویی که وضعیت «عدم مراجعه» دارد چنین امکانی فراهم نیست؛ چرا که باید ابتدا در خصوص رفع مشکل خود اقدام نماید.

فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت خدمات / درخواست­های آموزشی-دانشجویی / ایجاد / انتخاب درخواست مورد نظر /  انتخاب ردیف مورد نظر / ارسال درخواست.

شرایط انصراف از تحصیل چگونه است؟

دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید شخصاً جهت تکمیل فرم انصراف از تحصیل به مدیریت امور آموزشی مراجعه نماید و با ثبت اثر انگشت، فرم مربوط را تکمیل نماید. متقاضی صرفاً برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، می­تواند تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از سپری شدن زمان مورد نظر، نامه قطعی انصراف از تحصیل وی صادر می­شود وامکانی برای بازگشت وی به تحصیل نیست.

نکته1:چنانچه دانشجوی هزینه‌پرداز درخواست انصراف خود را حداکثر تا قبل از دو ماه از سپری شدن نیمسال تحصیلی ارائه دهد، ملزم به پرداخت شهریه ثابت است و اگر بعد از زمان یادشده ارائه دهد، ملزم به پرداخت کامل شهریه است.

نکته2:دانشجوی انصرافی جهت شرکت مجدد در کنکور سراسری ، بایستی براساس مقررات و تاریخ تعیین شده دفترچه ثبت نام کنکور اقدام نماید.

با چند واحد گذرانده و چگونه مدرک کاردانی دریافت کنیم؟

در صورتی که دانشجوی انصراف یا محروم از تحصیل حداقل 68 واحد درسی (شامل حداکثر 10 واحد درس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با نمره قبولی بگذراند و میانگین کل واحدهای اخذ شده وی 12 و بالاتر باشد، می‌تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند. در غیر این صورت به چنین دانشجویی و همچنین به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، فقط یک گواهی، مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده خواهد شد.

نکته: مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجوی انصرافی یا محروم از تحصیل صادر می‌شود. در صدور مدرک کاردانی به شیوه «استخراجی» عمل می­شود؛ بدین شکل که از جمع واحدهای گذرانده شده، 68 واحد با نمره بالاتر گزینش می شود و بر اساس همان نمرات گلچین شده، معدل گیری می­شود.  

روند تسویه حساب و درخواست مدرک فارغ التحصیلی چگونه است؟

فرایند تسویه حساب کاملاً سیستمی است و به هیچ وجه نیاز به مراجعه حضوری نیست. در حالت اول، دانشجوی نیمسال آخر که حداکثر با 24 واحد فارغ التحصیل می شود این امکان را دارد در خصوص تسویه حساب خود اقدام نماید تا بعد از فارغ التحصیلی، صدور مدرک وی زودتر انجام پذیرد. در حالت دوم،  بعد از گذراندن تمامی واحدهای درسی و تایید نهایی نمرات می تواند تسویه حساب نماید.

نکته1: تسویه با بعضی از قسمت­ها و شروع فرایند فارغ التحصیلی و صدور مدرک منوط به تکمیل شدن کلیه واحدهای تحصیلی می باشد.

نکته2: از قسمت گردش فرم، پیگیری تسویه حساب امکان پذیر می باشد.

نکته 3: در هنگام تکمیل فرم انتخاب نوع درخواست(معرفی نامه نظام وظیفه-گواهی موقت-دانش نامه) الزامی می باشد.

نکته 4: با توجه به ارسال مدارک درخواستی از طریق پست، دقیق بودن آدرس و کدپستی الزامی می باشد.

نکته 5: چنانچه تعداد واحد گذرانده دانشجو هنگام دانش‌آموختگی بیش از تعداد واحدهای مصوب رشته تحصیلی وی باشد، هزینه واحدهای مازاد، بر اساس نرخ شبانه از او دریافت می‌گردد.

فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت آموزشی / تسویه حساب / تکمیل فرم / پرداخت هزینه /  دکمه ارسال (شرح بیشتر)

آیا برای دریافت مدرک تحصیلی،  باید مراجعه ی حضوری داشته باشیم؟

خیر، کلیه فرایند تسویه حساب تا صدور مدرک سیستمی است؛ لذا نباید به هیچ وجه مراجعه حضوری داشت. دانش آموخته سابقه تمامی فرایند تسویه حساب تا صدور مدرک را در کارتابل خود می تواند مشاهده کند و به محض اتمام فرایند، مدرک مورد نظر به آدرس اعلام شده ارسال می­گردد.

حداکثر مدت زمان صدور مدرک دانش آموختگی برای دانش آموخته پسر و دختر چقدر است؟

برای دانش آموختگان پسر به دلیل نیاز به تعیین تکلیف نظام وظیفه، نامه معرفی به نظام وظیفه صادر می­گردد که تا تعیین قطعی وضعیت ایشان (ارائه ی کارت پایان خدمت یا کارت معافیت)، تقریبا جایگزین مدرک می­باشد. اما برای دانشجویان دختر، پس از تایید تمامی نمرات و تکمیل واحدهای آموزشی، رفع نقص و تکمیل پرونده، انجام تسویه حساب، بین یک هفته تا ده روز، گواهینامه صادر می­شود.

آیا برای شخصی که تسویه حساب انجام نداده و نیاز به مدرک فراغت از تحصیلی دارد، گواهی صادر می­شود؟

پس از تسویه حساب مالی و پرداخت کلیه بدهکاری، صرفاً برای متقاضیان شرکت در آزمون سراسری مقاطع بالاتر با تکمیل فرم شماره 14 (مندرج در دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد) گواهی دال بر تعداد واحد و معدل کل  صادر می­گردد، اما برای سایر افراد هیچگونه گواهی یا نامه ای صادر نمی­شود و امکان مساعدت وجود ندارد.

در چه صورت تاییدیه تحصیلی برای دانش آموخته صادر می­گردد؟

در صورت استعلام کتبی از سوی دانشگاه­ها و سازمان­های دولتی و غیر دولتی، تایید تحصیلی صادر و به صورت محرمانه از طریق پست به صورت سفارشی یا سامانه دولت ( ERP) ارسال می گردد. لازم به ذکر است تاییدیه تحصیلی صرفاً برای ارگان استعلام کننده و نه برای شخص فارغ التحصیل صادر می گردد.

 

آیا برای دانش آموخته­ ای که  قصد ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد دارد تاییدیه تحصیلی صادر می­شود؟

بله، برای صدور تاییدیه تحصیلی، دانشجوی پذیرفته شده در مقاطع بالاتر در دانشگاه آزاد ملزم به تعیین وضعیت آموزش رایگان از طریق یکی از راه­های زیر است:

الف: تکمیل فرم تعهدنامه محضری مربوط به آموزش رایگان

ب:ارائه سابقه کار و پرداخت حق بیمه به میزان سنوات تعهد آموزش رایگان

ج:ارائه نامه عدم کاریابی از اداره کار و امور اجتماعی محل سکونت شخص

د:ارائه حکم بازنشستگی

فرایند ارسال صدور تاییدیه تحصیلی دانش آموخته در رشته های دبیری دانشگاه کاشان چگونه است؟

دانش آموختگان رشته های دبیری علاوه بر تعیین وضعیت تعهد آموزش رایگان ملزم به تعیین تکلیف تعهدات خدمت دبیری خود با ارائه ی یکی از مدارک ذیل می باشند:

الف: نامه اتمام تعهد خدمت دبیری به انضمام فرم 502  ب:  مجوز ارسال مدارک از آموزش و پرورش محل خدمت  ج:  حکم بازنشستگی

فرصت مراجعه به اداره کار جهت لغو تعهد آموزش رایگان چه مدت زمان می باشد؟

دانشجویان جهت لغو تعهد آموزش رایگان، حداکثر تا شش ماه بعد ار تاریخ فارغ التحصیلی فرصت دارند به اداره کار مراجعه نمایند در غیر این صورت جهت دریافت دانشنامه، ملزم به پرداخت هزینه(مراجعه به سامانه سجاد) یا ارائه ی سابقه ی بیمه خواهند بود.

نکته1: چنانچه دانشجوی در مقطع بالاتر پذیرفته شود در حین تحصیل نیز می تواند برای لغو تعهد آموزش رایگان مقطع پایین تر قبل از اتمام فرصت شش ماهه به اداره کار مراجعه نماید.

نکته2: سوابق بیمه شخص در صورت اشتغال به کار و تحصیل در دوره روزانه به صورت همزمان قابل محاسبه جهت لغو تعهد آموزش رایگان نمی باشد.

در صورت نیاز برای دریافت ریزنمرات دانش آموختگی لازم است چه اقدامی انجام دهیم؟

الف- مراجعه به پرتال دانشجویی به آدرس https://pooya.kashanu.ac.ir

ب-تماس با کارشناس دانش آموختگان، سرکار خانم فاطمیه به شماره 03155912228

ج- ارسال درخواست به پست الکترونیکی fatemie_1363@yahoo.com

تفاوت گواهینامه موقت پایان تحصیلات با دانشنامه چیست؟

گواهینامه پایان تحصیلات یک دانش آموخته در داخل کشور اعتبار دارد، اما برای ارائه به دانشگاه­ها یا ارگان­های خارجی، باید دانشنامه قابل ترجمه دریافت نمود.

نکته: البته دانش آموختگان رشته های دبیری مشغول به تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاه های آزاد اسلامی، پیام نور و غیر انتفاعی، نیز به دلیل ضوابط خاص آن مراکز، فرد را ملزم به ارائه دانشنامه مقطع قبل می­کنند.

 فرایند اقدام: الف: تکمیل پرونده آموزشی/ ب: تکمیل فرایند تسویه حساب با دانشگاه/ ج: ارائه درخواست صدور مدرک( در حال حاضر به صورت تلفنی و یا حضوری) به کارشناس صدور دانشنامه .

مدارک مورد نیاز جهت اخذ دانشنامه چیست؟

1) موارد مشترک بین دانش آموختگان دوره های روزانه و شبانه:

الف: بارگذاری تصویر گواهینامه موقت و ریزنمرات در سامانه سجاد ب: واریز مبلغ مصوب هیئت رئیسه دانشگاه به شماره حساب درآمدهای اختصاصی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان.  ج: دو قطعه عکس جدید 4*3  د: ارائه روگرفت تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی جدید در صورت تغییرات شناسنامه ای (ارائه کارت پایان خدمت ویژه آقایان)

2) دانش آموختگان دوره ی روزانه: بارگذاری مدارک لغو تعهد آموزش رایگان که شامل:

الف : سوابق بیمه ب: نامه عدم کاریابی از اداره کار و امور اجتماعی. ج: فیش واریزی بابت هزینه ی نیمسال و واحدهای گذرانده شده که قبلا توسط کارشناس صدور دانشنامه محاسبه شده است.

نکته : بارگذاری مدارک اتمام تعهد به آموزش و پرورش برای دانش آموختگان رشته های دبیری

آیا دانش آموختگان قبل از تکمیل فرایند صدور دانشنامه امکان دریافت ریزنمرات قابل ترجمه را دارند؟

صرفاً دانش آموختگان دوره ی شبانه می­توانند قبل از دریافت دانشنامه، اصل ریزنمرات را به شرط پرداخت هزینه ی مصوب، دریافت کنند.

نحوه ارتباط با کارشناس صدور دانشنامه: تلفن تماس 03155912276 - سرکار خانم کرباسچی

ملاک و تاریخ دانش آموختگی چیست؟

ملاک دانش‌آموختگی، گذراندن کلیه واحدهای دوره و داشتن میانگین کل حداقل 12 در پایان دوره است. چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای درسی آن دوره کمتر از 12 باشد، تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می‌شود تا با اخذ مجدد حداکثر 20 واحد از درس‌هایی که با نمره کمتر از 12 گذرانده است، میانگین کل دروس اخذ شده خود را به حداقل 12 برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند، در غیر این صورت از دریافت مدرک کارشناسی محروم می‌شود.

تاریخ دانش‌آموختگی نیز برابر با زمان ثبت نهایی آخرین نمره درس توسط استاد است.

اگر یک نیمسال ثبت نام یا انتخاب واحد نکنیم، تکلیف چیست؟

دانشجو در صورت عدم انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی، منصرف از تحصیل به حساب می­‌آید؛ لذا بایستی با مراجعه به پرتال دانشجویی فرم درخواست موجه شدن عدم مراجعه را تکمیل نماید.

چنانچه دانشجو دو نیمسال عدم مراجعه باشد در خصوص ترک تحصیل وی با سازمان و ارگان‌های ذیربط مکاتبه می‌شود. در صورتی‌که وی برای عدم مراجعه خود دلیل یا دلایلی خا‌ص داشته باشد، می­‌تواند با (مراجعه به سامانه سجاد) جهت اخذ مجوز بازگشت به تحصیل اقدام نماید.

فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت خدمات / درخواست‌های آموزشی-دانشجویی / ایجاد / انتخاب درخواست مورد نظر/  انتخاب ردیف مورد نظر را /  دکمه ارسال.