پرسش‌های متداول - حذف درس و فرایند مربوط به آن

تعداد بازدید:0

آیا می­‌توانیم در طول نیمسال درسی را حذف کنیم؟

بله. در صورت ضرورت، مطابق تقویم آموزشی مندرج در سایت، می­‌توان ضمن رعایت حد نصاب واحدهای أخذ شده یک نیمسال(حداقل 8 واحد) در موعد مقرر اقدام نموده و با موافقت مدیر گروه، درس را حذف نمود.

فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت آموزشی/ انتخاب واحد / لیست دروس ارائه شده / اصلاح انتخاب واحد / تایید.