پرسش‌های متداول - غیبت امتحانی و فرایند موجه شدن آن

تعداد بازدید:0

در صورت غیبت دانشجو در جلسه امتحان چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

چنانچه دانشجو برای غیبت در جلسه امتحانی دلیل پزشکی داشته باشد، لازم است در همان روز امتحان به پزشک معتمد دانشگاه مراجعه نماید تا غیبت وی موجه تلقی گردد. در صورت مراجعه به پرشک دیگر بایستی مدارک پزشکی خود را جهت تآیید به پزشک معتمد دانشگاه در اسرع وقت ارائه نماید. نتایج درخواست­‌های حذف پزشکی، بعد از گذشت حداقل دو هفته در پرتال دانشجویی در قسمت شخصی، مشخصات دانشجو ، اطلاعیه نمرات  قابل مشاهده می‌باشد و چنانچه غیبت کماکان در خلاصه وضعیت باقی بماند، نشانه این است که غیبت دانشجو در امتحان درس یا دروس موجه تشخیص داده نشده است.

نکته1: موجه شدن غیبت درس، به معنای بی‌تأثیر شدن نمره صفر در معدل آن نیمسال و معدل کل دانشجو می‌باشد. درس مذکور در کارنامه دانشجو باقی می‌ماند.

نکته 2: موجه شدن غیبت دانشجویی که دلایل غیر پزشکی برای غیبت در جلسه امتحانی داشته باشد، یا دلایل پزشکی وی مورد تآیید قرار نگرفته، منوط به ارائه درخواست دانشجو به همراه ذکر دلایل قانع کننده، موافقت گروه آموزشی و تآیید معاون آموزشی دانشکده/پژوهشکده است.

فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت خدمات / درخواستهای آموزشی-دانشجویی / ایجاد / انتخاب درخواست مورد نظر /  انتخاب ردیف مورد نظر را /  دکمه ارسال