پرسش‌های متداول - معافیت تحصیلی و مباحث مربوط به نظام وظیفه

تعداد بازدید:0

مدت معافیت تحصیلی یک دانشجو چند نیمسال است و در صورت نیاز به نیمسال بیشتر چه اقدامی باید صورت گیرد؟

یک دانشجوی پسر تا ده نیمسال برای تحصیل در مقطع کارشناسی از معافیت تحصیلی برخوردار است. چنانچه به هر دلیلی تحصیل دانشجو بیش از ده نیمسال شود، با دریافت حکم از کمیسیون موارد خاص و در صورت موافقت نظام وظیفه حداکثر به مدت دو نیمسال دیگر می توانند با گرفتن «سنوات ارفاقی» به تحصیل خود ادامه دهد.

آخرین فرصت معرفی به سازمان نظام وظیفه عمومی چه زمانی است ؟

مطابق مقررات، آخرین فرصت یک فارغ التحصیل، دانشجوی انصرافی، اخراجی و ترک تحصیل در صورتی که در سنوات مجاز تحصیل خود باشند به مدت یک سال فرصت معرفی به نظام وظیفه را دارند.

به چه دانشجویانی معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد؟

به دانشجویانی که از تاریخ فراغت از تحصیل، انصرافی، اخراجی و ترک تحصیل آنان  بیش از یکسال سپری شده باشد، یا مشمولانی که قبلاً در همان مقطع تحصیلی فارغ التحصیل شده باشند معافیت تحصیلی تعلق نمی­گیرد. لازم به ذکر است در هر مقطع تحصیلی تنها یکبار امکان استفاده از معافیت تحصیلی وجود دارد.

آیا امکان همزمان ادامه تحصیل و انجام خدمت نظام وظیفه وجود دارد؟

خیر. صرفاً دانشجویان دانشگاه های پیام نور و علمی کاربردی این امکان را دارند.