پرسش‌های متداول - نمره قبولی درس و نحوه محاسبه معدل کل

تعداد بازدید:0

حداقل نمره قبولی در درس چند است؟ و در صورت کسب نمره قبولی در دروس مردودی، معدل کل به چه شکل محاسبه می‌شود؟

حداقل نمرة قبولی در هر درس 12 است و چنانچه دانشجویی در یک نیمسال در یک یا چند درس، نمره قبولی کسب نکند و در نیمسال های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره­‌های مردودی قبلی در ریزنمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می‌­ماند، اما این نمرات در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی، ملاک محاسبه معدل کل دوره خواهد بود.                         

نکته1: چنانچه دانشجو با نمرات کمتر از 12 در یک نیمسال مشروط شود، هر چند که معدل کل وی با قبولی در آن درس یا دروس در نیمسال­‌های بعدی ارتقاء می­‌یابد، اما وضعیت مشروطی وی همچنان در کارنامه باقی خواهد ماند و غیر قابل حذف است.

نکته2:  نمره قبولی جایگزین نمره 25/. درس یا دروسی نمی‌­شود که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی در کارنامه تحصیلی دانشجو اعمال شده است.