پرسش‌های متداول - دریافت گواهی اشتغال به تحصیل و فرایند آن

تعداد بازدید:0

دریافت گواهی اشتغال به تحصیل چگونه است؟

فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت خدمات / درخواست‌های آموزشی-دانشجویی / ایجاد / انتخاب درخواست مورد نظر /  انتخاب ردیف مورد نظر /  دکمه ارسال

نکته: امکان دریافت اشتغال به تحصیل برای دانشجو با وضعیت عدم مراجعه وجود ندارد.