پرسش‌های متداول - تسویه حساب برای دریافت گواهینامه تحصیلی و فرایند آن

تعداد بازدید:0

روند تسویه حساب و درخواست مدرک فارغ التحصیلی چگونه است؟

فرایند تسویه حساب کاملاً سیستمی است و به هیچ وجه نیاز به مراجعه حضوری نیست. در حالت اول، دانشجوی نیمسال آخر که حداکثر با 24 واحد فارغ التحصیل می شود این امکان را دارد در خصوص تسویه حساب خود اقدام نماید تا بعد از فارغ التحصیلی، صدور مدرک وی زودتر انجام پذیرد. در حالت دوم،  بعد از گذراندن تمامی واحدهای درسی و تایید نهایی نمرات می تواند تسویه حساب نماید.

نکته1: تسویه با بعضی از قسمت­ها و شروع فرایند فارغ التحصیلی و صدور مدرک منوط به تکمیل شدن کلیه واحدهای تحصیلی می باشد.

نکته2: از قسمت گردش فرم، پیگیری تسویه حساب امکان پذیر می باشد.

نکته 3: در هنگام تکمیل فرم انتخاب نوع درخواست(معرفی نامه نظام وظیفه-گواهی موقت-دانش نامه) الزامی می باشد.

نکته 4: با توجه به ارسال مدارک درخواستی از طریق پست، دقیق بودن آدرس و کدپستی الزامی می باشد.

نکته 5: چنانچه تعداد واحد گذرانده دانشجو هنگام دانش‌آموختگی بیش از تعداد واحدهای مصوب رشته تحصیلی وی باشد، هزینه واحدهای مازاد، بر اساس نرخ شبانه از او دریافت می‌گردد.

فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت آموزشی / تسویه حساب / تکمیل فرم / پرداخت هزینه /  دکمه ارسال (شرح بیشتر)