معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر قنبرعلی شیخ زاده نوش آبادی

 

 

مسئول دفتر: 

محمود ساجدی

شماره تماس:

03155912241

ارتباط با مدیر وب سایت:

safavi63@kashanu.ac.ir