معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر مصطفی زاهدی فر

 

 

مسئول دفتر: 

محمود ساجدی

شماره تماس:

03155912241