معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر قنبرعلی شیخ زاده نوش آبادی

 

مسئول دفتر و مدیر وب سایت معاونت آموزش: 

علیرضا صفوی نوش آبادی

شماره تماس:

03155912241

پست الکترونیک:

121safavi@gmail.com