پرسش‌های متداول - تحصیل هم‌زمان دانشجو در دو رشته

تعداد بازدید:0

آیا دانشجوی دوره کارشناسی ارشد می‌تواند هم‌زمان در دو رشته تحصیل کند؟

تحصیل هم‌زمان دانشجوی دوره کارشناسی‌ارشد در کلیه شیوه‌های آموزشی و در کلیه دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی) ممنوع است.