پرسش‌های متداول - فرایند لغو تعهد آموزش رایگان (ویژه دانشجویان روزانه)

تعداد بازدید:0

جهت پرداخت هزینه آموزش رایگان چه اقدامی انجام دهیم؟

1. مراجعه به آدرس اینترنتی https://portal.saorg.ir و تکمیل فرم ثبت نام در پورتال 2. مراجعه به سربرگ خدمات، بخش امور دانشجویان داخل، لغو تعهد آموزش 3. بررسی و تآیید دانشگاه 4. پرداخت متقاضی (در صورت نیاز) 5. بررسی نهایی در سازمان امور دانشجویان 6. ارسال نتیجه به دانشگاه جهت مشاهده

هر دانشجو چند مرتبه می‌تواند از امکان آموزش رایگان استفاده نماید؟

آموزش رایگان برای هر دانشجو در هر دوره تحصیلی صرفاً یک بار امکان پذیر است.