پرسش‌های متداول - درخواست به کمیسیون بررسی موارد خاص

تعداد بازدید:0

در صورت راکد بودن سیستم آموزشی و مشاهده وضعیت (مراجعه به سامانه سجاد جهت اخذ مجوز کمیسیون موارد خاص) چه اقدامی انجام دهیم؟

نمایش وضعیت یادشده به یکی از سه دلیل برمی­گردد: الف-چند نیمسال مشروطی است(معدل کمتر از 12) و به نوعی اخراج آموزشی است. 2-چندین نیمسال عدم انتخاب واحد و عدم مراجعه 3-اتمام سنوات مجاز تحصیلی. در صورت تمایلِ دانشجو به ادامه تحصیل، سریعاً باید به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه درخواست دهد و مجوز ادامه تحصیل بگیرد. لازم به ذکر است کمیسیون بررسی موارد خاص، در بررسی درخواست دانشجویان، شرایط خاص آنها را  براساس مستدات ارائه شده  مورد بررسی قرار داده و مجوز ادامه تحصیل را برای این دانشجویان صادر خواهد کرد. در غیر اینصورت با سازمان سنجش و ارگان های ذی ربط مکاتبه می شود و امکان بازگشت به تحصیل برای وی وجود ندارد.

تعریف شرایط خاص مطابق با آیین نامه کمیسیون موارد خاص به شرح زیر میباشد :

موارد خاص به وضعیت دانشجویانی گفته می شود که جریان تحصیل آنان به خاطر عللی خارج از اراده و اختیار آنها که در تحصیلشان مؤثر بوده با مشکل مواجه گردیده و حل آن با مقررات و آیین نامه های موجود ممکن نیست.

فرایند اقدام: ابتدا از طریق مراجعه با سامانه سجاد(سایت سازمان اموردانشجویان) به آدرس اینترنتی https://portal.saorg.ir با انتخاب گزینه ثبت نام  اقدام به ساخت پورتال برای خود نمایید سپس از منوی خدمات، قسمت اداره کل دانشجویان داخل برای دریافت مجوز(ادامه تحصیل، بازگشت به تحصیل، تمدید سنوات) از کمیسیون موارد خاص اقدام نمایید. ضمناً دانشجویانیکه در سامانه سجاد، پورتال دارند با انتخاب گزینه ورود، فرایند درخواست به کمیسیون بررسی موارد خاص را انجام دهند.

نکته1: هنگام ویرایش پروفایل قسمت مقاطع تحصیلی یک مقطع دانشگاهی با وضعیت غیر از دانش آموخته داشته باشید.

نکته2: جهت پرداخت هزینه، ابتدا به پرتال دانشجویی (پورتال پویا) مراجعه از منوی مالی، قسمت پرداخت الکترونیک، کمیسیون موارد خاص، مبلغ تعیین شده را بپردازید. سپس از فیش واریزی عکس گرفته و در قسمت مربوطه در سامانه سجاد بارگذاری نمایید.

نکته3: ارائه مستندات، شرایط خاص جهت بررسی درخواست و ادامه فرایند الزامی است.

نکته4: جهت بارگذاری مدارک تحصیلی و نظام وظیفه به پرتال دانشجویی قسمت پرونده، مدارک مراجعه نمایید.

نکته5: جهت پیگیری و مشاهده نتیجه درخواست، پس از دریافت پیامک به در پورتال خود در سامانه سجاد مراجعه نمایید.