پرسش‌های متداول - نیمسال تابستانی و مقررات مربوط به آن

تعداد بازدید:0

حداقل و حداکثر چند واحد در ترم تابستان می توان انتخاب کرد؟

در دوره تابستان انتخاب 6 واحد درسی مجاز است. در شرایط خاص که دانشجو با حداکثر 8 واحد درسی دانش آموخته شود می­تواند واحد های مذکور را در تابستان اخذ نماید. لازم به ذکر است مجموع واحد های تابستانی شامل معرفی به استاد، غیرحضوری، کارآموری و پروژه و واحدهای اخذ شده مجازی می­شود.

آیا می­توانیم درس هایی را که در تابستان به صورت مجازی ارائه می­شود در دانشگاه دیگر اخذ کنیم؟

چنانچه درس­های مورد نظر در دانشگاه کاشان ارائه شود، این امکان برای دانشجو فراهم نیست که آن را در دانشگاه دیگر به صورت مجازی بگذراند و در واقع مجوزی برای وی جهت میهمانی به سایر دانشگاه ها صادر نمی گردد، مگر آنکه دروس مورد نظر در دانشگاه دیگر حضوری ارائه شود که در این صورت با مجوز مدیر امور آموزشی امکان میهمانی وجود دارد.

اگر از دانشگاه دیگر میهمان به دانشگاه کاشان هستیم، باید برای نیمسال تابستانی هم از دانشگاه مبدا مجوز بیاوریم؟

بله، مقررات مربوط به نیمسال اول و دوم، با میهمانی در تابستان متفاوت است؛ لذا دانشجویانی که در نیمسال منتهی به تابستان میهمان دانشگاه کاشان بودند، برای نیمسال تابستانی نیز باید مجوز ارائه دهند. مگر اینکه میهمان دائم باشند که در اینصورت نیازی به مجوز نیست.

نکته: جهت اطلاعات در خصوص ثبت نام نیمسال تابستانی باید به پایگاه اینترنتی دانشکده آموزش های الکترونیکی به آدرس http://oeec.kashanu.ac.ir  مراجعه شود.