پرسش‌های متداول - استعداد درخشان و مقررات مربوط به آن

تعداد بازدید:0

شرایط استفاده از تسهیلات  استعداد درخشان در دوره کارشناسی چیست؟

دانشجویانی که بعد تا پایان شش نیمسال تحصیلی با گذراندن سه چهارم واحد های  دوره  جزء 15 درصد برتر هم رشته هم ورودی باشند  و تا  هشت نیمسال فارغ التحصیل شوند شرایط استعداد درخشان را دارند و می توانند در فراخوان های پذیرش استعداد درخشان دانشگاه های دولتی شرکت کنند.

دانشجویانی که شرایط برخورداری از امتیاز استعداد درخشان را دارند تا چند سال می توانند از این امتیاز در دوره کارشناسی استفاده کنند؟

دانشجویان صرفا یکبار و بلافاصله بعد از اتمام دوره کارشناسی می توانند از این شرایط  استفاده نمایند.

منظور از سهمیه رتبه اولی چیست و چه امتیازی دارد؟

رتبه اولی سهمیه ای است که بر رتبه کنکور کارشناسی ارشد موثر است و رتبه کنکور را تا یک سوم کاهش می دهد . دانشجویانی که بعد از گذراندن تمامی واحد های دوره رتبه اول هم رشته هم ورودی را کسب نمایند در صورت درخواست خود دانشجو در زمان اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد و انتخاب رشته با پر کردن فرم سهمیه رتبه اولی مندرج در دفترچه انتخاب رشته و تحویل آن به دفتر استعداد درخشان در بازه زمانی مندرج در فرم  می­توانند از این سهمیه استفاده نمایند. این سهمیه نیز یکبار قابل استفاده است و در صورتیکه دانشجو برای سال اول(بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی استفاده نکرد) می تواند برای سال بعد استفاده نماید(صرفا سال بعد(

چنانچه در رشته ای 15 درصد اول رشته تمایلی به شرکت در فرآخوان بدون آزمون نداشتند امکان جایگزینی وجود دارد ؟

اگرظرفیت رشته ای با 15 درصد برتر پر نشد می تواند با 10درصد دوم در صورت داشتن شرایط  استعداد درخشان آن ظرفیت را پر کنند نکته قابل توجه اینکه دانشجویانی که جزء لیست 10درصد دوم هستند صرفا برای دانشگاه خودشان امکان پذیرش وجود دارد.

پذیرفته شدگان بدون آزمون، در چه دوره ای تحصیل می کنند و آیا خوابگاه و سایر امکانات رفاهی نیز به آنان تعلق می گیرد؟

این دانشجویان بعنوان دانشجوی دوره روزانه ثبت نام می شوند و از تمام امکاناتی که دانشجویان روزانه بهرمند هستند می توانند استفاده نمایند

آیا دانشجویان مهمان و انتقال جزء لیست استعداد درخشان قرار می­گیرند؟

دانشجویان انتقالی بله، ولی دانشجویان مهمان خیر؛  لیست نمرات دانشجوی میهمان باید برای دانشگاه مبداء ارسال شود تا با دانشجویان آن دانشگاه سنجیده شوند.

آیا دانشجویان اتباع نیز می توانند از سهمیه استعداد درخشان استفاده نمایند؟

خیر،  این دانشجویان مشمول این آیین نامه نمی­شوند.

ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد چند درصد است؟

دانشگاه می تواند تا 40 درصد پذیرش دوره روزانه  هر رشته گرایش  با آزمون همان سال را از طریق فراخوان بدون آزمون استعداد درخشان پذیزش نماید از مجموع  40 درصد ظرفیت دانشگاه موظف است تا یک سوم ظرفیت خود را از سایر دانشگاه های دولتی و دو سوم ظرفیت را از دانشجویان خود دانشگاه جذب نماید .

آیا دانشجو می تواند به طور هم زمان در دو رشته تحصیل کند؟

تحصیل هم زمان دانشجوی دوره کارشناسی به شیوه حضوری در کلیه دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی) ممنوع است.

دانشجوی دوره کارشناسی می‌تواند هم زمان، در دوره های غیرحضوری که منتهی به مدرک تحصیلی می‌شود، تحصیل کند.

تحصیل هم‌زمان دانشجویان استعداد درخشان دوره کارشناسی بر اساس مصوبات مراجع قانونی وزارت انجام می‌شود.