پرسش‌های متداول - مدت مجاز نیمسال‌های تحصیلی

تعداد بازدید:0

طول دوره و تمدید سنوات دوره تحصیل چند سال است؟

مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد چهار نیمسال است. البته در صورت ضرورت، دانشگاه اختیار دارد حداکثر دو نیمسال، مدت تحصیل را افزایش دهد. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود، برای درخواست افزایش سنوات یا همان تمدید سنوات، باید به کمیسیون موارد خاص مراجعه نماید.

نکته1:چنانچه تحصیل دانشجو به هر دلیل به نیمسال پنجم یا ششم طول بکشد، مطابق تقویم آموزشی، امکان انتخاب سیستمی واحد یا واحدهای باقیمانده برای وی وجود دارد.

نکته 2:درخواست دانشجو برای نیمسال هفتم در کمیسیون موارد خاص دانشگاه بررسی و برای نیمسال هشتم در کمیسیون موارد خاص استان مطرح می گردد.

نکته 3: موافقت با تحصیل نیمسال هفتم دانشجوی پسرِ مشمول نظام وظیفه، منوط به موافقت سازمان نظام وظیفه عمومی با اعطای «سنوات ارفاقی» است.