پاسخ‌گویان آموزشی دانشکده‌ها

دانشکده/پژوهشکده معاون آموزشی تلفن تماس
پیش شماره 5591-031
گروه مدیر گروه تلفن تماس
پیش شماره 5591-031
آموزش دانشکده تلفن تماس
پیش شماره 5591-031
کارشناس آموزش تلفن تماس
پیش شماره 5591-031
همیار آموزشی تلفن تماس
پیش شماره 5591-031
ادبیات و زبان‌های خارجی حبیب زاده، حامد    2771  زبان و ادبیات عرب     بشیری، علی    2741 شمس، افسانه 2718

 

لطیفی، سید حسن

بخشیان، سید حمید

 

 

2715

2716

 

ناظمی، محمد 2732
 زبان و ادبیات فارسی     طاهری، فاطمه سادات     2745
 زبان و ادبیات انگلیسی     قرائی، زهرا    2766
 علوم قرآن و حدیث     فهیمی‌تبار، حمیدرضا   2721
 ادیان و فلسفه     قدرت الهی، احسان     2779
نهج‌البلاغه حسین زاده، علی 2758
 معارف اسلامی     مروجی، لیلا سادات    2745
انرژی 0 0 انرژی   نیک فر، مجید 4270 جمالی، صدیقه 4271     معین زاده، محسن 3224
پردیس 0 0 پردیس دانشگاهی     افسری، سید احمد رضا     3251 خدایی، محمد 3390     شکرریز، محسن 2485
آموزش‌های الکترونیکی و آزاد  0 0 مجازی افسری، سید احمد رضا    3251 عربی، محبوبه 3256     عربی، محبوبه 3255
برق و کامپیوتر جهانبخت، آقاسجاد      3441  مهندسی برق - کنترل     اجتهد، سید حسین 3466 عباسیان، محمد 3417 فرازنده، زهرا 3418 شکرریز، محسن 2485
2486
 مهندسی برق - الکترونیک     نیکوفرد، محمود     3461
 مهندسی برق - مخابرات     ذوقی، محمدرضا     3476
 مهندسی برق - قدرت     کریمی، علی    3477
 مهندسی نرم‌افزار   
هوش مصنوعی
بابامیر، سید مرتضی    
دهقانی، فرشته
3454
3406
حقوق و علوم انسانی مدنی، سید احمد   3738  روان‌شناسی     تمنائی فر، محمدرضا     3752 ساعتی، علی 3715

 

 

 

آستانی، زهرا 3717
 علوم اجتماعی     اسداله، بابایی فرد    3740
 مدیریت وکارآفرینی     فرهادیان، علی     3727
 حقوق     شاطریان، محمود    3767
 تربیت بدنی     کاظمی نسب، فاطمه    3706
 علوم تربیتی     سید احمد ، مدنی   3725
شیمی نعیمی، حسین     2388  شیمی تجزیه     قریشی، سید مهدی 2375 احمدی فر، اصغر 2350

صفوی، سید محمد تقی

اشعریون، اعظم

2313

3013

خادم، رضا 2325
 شیمی معدنی     ستوده خواه، مسلم    3046
 شیمی آلی     مرادیان، محسن   3218
 شیمی فیزیک     توانگر، زهرا 2366
 زیست‌شناسی سلولی و مولکولی     طلوعی، زینب     2301
علوم ریاضی موسی زاده، سیدسیف الله    2321  ریاضی محض     کاظمی، رسول  2311 شجاعی زاده، لیلا 2501 حاج ابراهیمی، علی 2317 پوربابایی، مرضیه 2918
 ریاضی کاربردی     بیشه، مرتضی    2311
علوم کامپیوتر سهیل شمائی، مهسا 3048
 آمار و کاربردها     گودرزی، فرانک     2308
فیزیک رمضانی مقدم، احمد     2576  فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان     باورساد، احسان   2575 مرشدی، محمد 2326 نیکویی، محمدرضا 2571 خادم، رضا 2325
فیزیک هسته‌ای     صادقی، احسان 3043
 لیزر و فتونیک     رحمانی، زینب 3053
فیزیک ماده چگال     اقبالی، محمد   3029
مهندسی نوریان بیدگلی، مجید     2451  مهندسی عمران     سلطانی، معصومه 2412 فریدونی، مهین 2477

نبوی، سید ناصر

 

2473

شکرریز، محسن 2485
2486
 مهندسی شیمی     اشجاری، محسن 2494
 مهندسی متالورژی     بافنده، محمدرضا 2466
 مهندسی معدن     رضویان، سید محمد   2428
 مهندسی صنایع     رضوان، محمد تقی     2447
معماری و هنر اکبری، احمد     3154  مطالعات عالی هنر     چیت سازیان، امیرحسین     3169 ملکی، محمد 3141 دقیق، جواد 3140 غیاثی، حسن 3136
 فرش     قشقائی فر، فتحعلی     3174
 باستان‌شناسی     نوری شادمهانی، رضا     3168
 مهندسی معماری و فناوری معماری     ممتحن، مهدی     3166
 صنایع دستی     غیاثیان، محمدرضا     3120
مکانیک شیخ زاده، قنبر علی    3424  مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات     عباسیان، علی اکبر     3436 انتظام، محمود 3414 سلمانی، ملیحه 3415 شکرریز، محسن 2485
2486
 مهندسی مکانیک جامدات     امیر، سعید 3433
 مهندسی مکانیک - ساخت و تولید     احمدی، فرشید   3440
منابع طبیعی حیدری، رسول    3227  محیط زیست     افضلی، افسانه    3237 معین زاده، محسن 3224     معین زاده، محسن 3224
 مدیریت سرزمین‌های خشک ولی، عباسعلی     3246
 مهندسی طبیعت    امیدوار، ابراهیم    3238
جغرافیا و گردشگری   موسوی، سید حجت    3225
واحد خواهران صدیق ارفعی، فریبرز 3751 زبان و ادبیات فارسی       طاهری، فاطمه سادات     2745

 

 

روحانی، اشرف

 

 

3767 ختایی، مرضیه 3768 آستانی، زهرا 3717
علوم قرآن و حدیث      فهیمی‌تبار، حمیدرضا     2721
تربیت بدنی     کاظمی نسب، فاطمه    3706
زبان وادبیات انگلیسی   قرائی، زهرا     2766
روانشناسی     تمنائی فر، محمدرضا     3752
مطالعات فرهنگی     اسداله، بابایی فرد    3740
زبان و ادبیات عرب     بشیری، علی     2741
حقوق     شاطریان، محمود    3767
مطالعات خانواده   اسداله، بابایی فرد     3740
نانو 0 0 علوم و فناوری نانو     همدانیان، مسعود       جمالی، ناهید 3202     معین زاده، محسن 3224

علوم مالی، مدیریت و کارآفرینی

صادقی، زهرا 3726

مدیریت بازرگانی

مدیریت کسب و کار

قدرتیان، سید عبدالجابر

مزروعی، اسماعیل

3729

3749

غفوری، مهدی

3715

 

       
معاون آموزشی زاهدی فر، مصطفی 2241                  
مدیر امور آموزشی شریف مرادی، کیوان 2271                  
رئیس اداره پذیرش و ثبت نام محمد تقی، دلداده 2272                  
کارشناس مسئول  پذیرش و ثبت نام عباس زاده، مهدیه 2281                  
کارشناس مسئول  نقل و انتقال شفیعی، مهدی 2284                  
کارشناس مسئول  نظام وظیفه رضائی، حمیدرضا 2285                  
سرپرست دانشجویان غیرایرانی صفوی، علیرضا 2187                  
 اداره خدمات آموزشی یونسی، محمدرضا 2280                  
معاون دانشجویی حسینی تفرشی، سید علی 2260                  
مدیر دانشجویی  مرادی، مهرداد 2262                  
کارشناس مسئول  رفاه دانشجویی  افشان، مهدی 2923                  
 مسئول مالی حسابداری دانشجویی مزدیان فر، محمد 2261