پرسش‌های متداول - میهمانی و انتقالی

تعداد بازدید:0

شرایط و نحوه مهمانی  و انتقالی به چه شکل است؟

برای هرگونه میهمانی و انتقالی لازم است ابتدا دانشگاه مبدا و سپس دانشگاه مقصد موافقت نماید؛ موافقت با درخواست دانشجو داشتن شرایط خاص است. زمان ثبت درخواست مهمانی و انتقالی در پورتال نقل و انتقال وزرات علوم به آدرس https://portal.saorg.ir ابتدای اردیبهشت ماه هر سال است.

نکته1: انتقال دانشجو از دانشگاه غیردولتی به دولتی، از شهریه‌پرداز به رایگان، از غیرحضوری به نیمه حضوری و حضوری ممنوع، ولی عکس آن مجاز است.

نکته2: دانشجوی دوره روزانه در نیمسال‌های مهمانی، ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجوی نوبت دوم به دانشگاه کاشان می‌باشد. چنانچه دانشجوی متقاضی انتقال به دانشگاه کاشان، حد نصاب دوره روزانه این دانشگاه را در کارنامه محرمانه خود داشته باشد، بعد از چهار نیمسال مهمانی، به دوره روزانه انتقال می‌یابد.

نکته 3: دانشجوی نوبت دوم در دوران مهمانی، ملزم به پرداخت شهریه ثابت به دانشگاه مبدأ و کل شهریه ثابت و متغیر به دانشگاه مقصد می‌باشد. در صورت انتقال نیز مطابق مقررات، به دوره نوبت دوم منتقل می‌گردد.

نکته 4: حداکثر مدت مهمانی 4 نیمسال است و دانشجو موظف است پس از آن، در خصوص تعیین وضعیت خود از جمله برگشت به دانشگاه مبدا، مهمانی دائم یا انتقالی اقدام نماید.

نکته 4: واحدهایی را که دانشجوی میهمان یا انتقالی در دانشگاه می‌گذراند، در کارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت می‌شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل وی منظور خواهد شد. مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان، توسط دانشگاه مبدأ، و دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می‌شود.

فرایند اقدام: ثبت درخواست دانشجو در سامانه سجاد(اردیبهشت ماه)، بررسی در دانشگاه مبدا(1 خرداد تا 15 تیرماه)، بررسی در دانشگاه مقصد (16 تیرماه تا 31 مردادماه)