پرسش‌های متداول - مرخصی و حذف نیمسال تحصیلی و فرایند اقدام آن

تعداد بازدید:0

آیا دانشجو می تواند از مرخصی تحصیلی/حذف ترم استفاده کند؟ برای چند نیمسال؟

بله. دانشجو می‌تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل، حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی و حذف نیمسال استفاده کند که هر دوی آن با احتساب در سنوات است؛ یعنی جزو سنوات تحصیلی دانشجو به حساب می­آید.

نکته1: علاوه بر مرخصی یادشده در بالا، مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی، مأموریت همسر یا والدین و سایر مصادیق مرخصی تحصیلی نیز حداکثر دو نیمسال و بدون احتساب در سنوات است.

نکته2: بازه زمانی درخواست های مورد نظر مطابق تقویم آموزشی هر نیمسال است.

فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی/ قسمت خدمات / درخواستهای آموزشی-دانشجویی / ایجاد / انتخاب درخواست مورد نظر /  انتخاب ردیف مورد نظر/  ارسال درخواست.