پرسش‌های متداول - انتخاب واحد و مقررات مربوط به آن

تعداد بازدید:0

چگونه از زمان انتخاب واحد یک نیمسال مطلع شویم و آیا خودمان باید انتخاب واحد کنیم یا آموزش دانشگاه انجام می­‌دهد؟

هر نیمسال تحصیلی تقویم مخصوص به خود را دارد؛ لذا دانشجو باید ضمن اطلاع از زمانبندی مندرج در تقویم آموزشی در خصوص امور مرتبط از جمله انتخاب واحد اقدام نماید. صرفاً انتخاب واحد نیمسال اول ورودی جدید، توسط آموزش دانشگاه انجام می شود و انتخاب واحد نیمسال دوم و بعد از آن توسط خود دانشجو صورت می پذیرد.

فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت آموزشی/ انتخاب واحد / لیست دروس ارائه شده

حداقل و حداکثر واحدهایی که می‌توانیم در طول یک نیمسال انتخاب واحد کنیم چند واحد است؟

در نیمسال اول و دوم تحصیلی که عموماً واحد درسی ارائه می­‌شود لازم است حداقل 8 و حداکثر 14 واحد درسی در یک نیمسال انتخاب شود. برای نیمسال سوم و بعد از آن که عموماً پایان‌نامه ارائه می‌شود، دانشجو از شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف است و صرفاً باید واحد پایان‌نامه را أخذ نماید.

نکته1: چنانچه گروه آموزشی به هر دلیلی أخذ واحد جبرانی را الزام کرده، مجموع تعداد واحد دانشجو (با رعایت کف 8 واحد اصلی) نباید در یک نیمسال بیش از 16 واحد شود.

نکته2: درصورتی که دانشگاه به هر دلیل با حذف واحدهای درسی دانشجو موافقت کند و این امر منجر به کاهش تعداد واحدهای دانشجو از حدنصاب 8 شود، آن نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می‌شود.

نکته 3: در صورت تخلف انتخاب واحد، کلیه واحدهای دانشجو حذف می‌گردد. البته در صورتی‌که زیر حد نصاب بودن واحدهای یک نیمسال به دلایل مختلف، خارج از اراده دانشجو باشد، با مراجعه به آموزش دانشکده و مکاتبه با مدیر امور آموزشی می­‌توان مجوز لازم برای عدم حذف واحدها را أخذ نمود.

آیا استاد راهنما این امکان را دارد که انتخاب واحد دانشجو را حذف نماید؟

بله، ممکن است انتخاب واحد پایان‌نامه دانشجو توسط استاد راهنمای وی به علت عدم رضایت از حضور و پیشرفت امور پژوهشی لغو گردد. در این‌صورت دانشجو موظف است ضمن أخذ موافقت استاد راهنما، با پرداخت جریمه نسبت به اخذ مجدد آن اقدام نماید، در غیر اینصورت به منزله منصرف از تحصیل شناخته شده و مشمول اعمال مقررات آموزشی می‌شود.

واحد جبرانی چیست و نحوه  محاسبه آن چگونه است؟

چنانچه گروه آموزشی گذراندن دروسی را برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو ضروری تشخیص دهد، یا چنانچه رشته دانشجویی با رشته مقطع کارشناسی وی نامتجانس باشد، بنا به تشخیص گروه آموزشی می‌تواند حداکثر 12 واحد جبرانی بگذراند.

نکته1: در صورت گذراندن حداقل 8 واحد جبرانی، یک نیمسال به سنوات تحصیلی مجاز وی افزوده می‌شود.

نکته2:  کسب نمره 10 در دروس جبرانی کفایت می­‌کند و نمره دروس مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه نمی‌شود و هزینه آن دروس طبق تعرفه مصوب هیأت امنای دانشگاه از دانشجو دریافت می‌شود.

در صورتی که دانشجو در بازه زمانی تعیین شده انتخاب واحد نکند تکلیف چیست؟

انتخاب واحد (چه واحد درسی و چه پایان‌نامه) پس از بازه زمانی مندرج در تقویم آموزشیِ نیمسال، مستلزم موافقت استاد راهنما و پرداخت جریمه است. در مرحله پژوهشی، دانشجو موظف است تا زمان دفاع از پایان‌نامه، در هر نیمسال نسبت به انتخاب و ثبت مجدد آن اقدام نماید.