پرسش‌های متداول - شهریه تحصیلی و مقررات مربوط به آن

تعداد بازدید:0

اگر دانشجوی روزانه در یک نیمسال، درسی را به هر دلیل حذف کند یا نمره قبولی کسب ننماید، آیا باید برای أخذ مجدد آن هزینه پرداخت کند؟

بله، در هر دو صورت مشمول پرداخت هزینه می­‌شود.

چنانچه دانشجوی شبانه، مرخصی تحصیلی، غیبت موجه یا حذف نیمسال نماید، آیا مشمول پرداخت هزینه می­‌شود؟

//

از چه نیمسال دانشجو مشمول پرداخت جریمه می­‌شود و به چه صورت؟

دانشجوی روزانه مشمول آموزش رایگان، تا نیمسال پنجم از پرداخت شهریه آموزشی معاف است، اما برای نیمسال ششم معادل 50 درصد شبانه / نیمسال هفتم و بعد از آن معادل شبانه و بعد از آن ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه مصوب هیأت امنای دانشگاه است.