پرسش‌های متداول - اخذ مدرک کاردانی و فرایند آن

تعداد بازدید:0

با چند واحد گذرانده و چگونه مدرک کاردانی دریافت کنیم؟

در صورتی که دانشجوی انصراف یا محروم از تحصیل حداقل 68 واحد درسی (شامل حداکثر 10 واحد درس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با نمره قبولی بگذراند و میانگین کل واحدهای اخذ شده وی 12 و بالاتر باشد، می‌تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند. در غیر این صورت به چنین دانشجویی و همچنین به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، فقط یک گواهی، مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده خواهد شد.

نکته: مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجوی انصرافی یا محروم از تحصیل صادر می‌شود. در صدور مدرک کاردانی به شیوه «استخراجی» عمل می­شود؛ بدین شکل که از جمع واحدهای گذرانده شده، 68 واحد با نمره بالاتر گزینش می شود و بر اساس همان نمرات گلچین شده، معدل گیری می­شود.