پرسش‌های متداول - معافیت تحصیلی و مباحث مربوط به نظام وظیفه

تعداد بازدید:0

مدت زمان معافیت تحصیلی نظام وظیفه دانشجویان در مقطع ارشد چند نیمسال است؟

شش نیمسال.

چنانچه به هر دلیلی سنوات تحصیلی یک دانشجو بیش از شش نیمسال گردد، چه اقدامی باید نمود؟

ادامه تحصیل دانشجوی پسر مشمول خدمت نظام وظیفه در نیمسال هفتم و بعد از آن، منوط به موافقت کمیسیون بررسی موارد خاص و نیز موافقت سازمان نظام وظیفه عمومی در خصوص سنوات ارفاقی است.

فرایند اقدام: دانشجو پس از اخذ مجور ادامه تحصیل از کمیسیون موارد خاص، حداکثر ده روز فرصت دارد تا جهت دریافت نامه و مراجعه به دفتر پلیس به اضافه 10 به کارشناس نظام وظیفه مراجعه حضوری داشته باشد. پس از دریافت نامه نظام وظیفه مبنی بر موافقت با «سنوات ارفاقی» و تحویل آن به کارشناس مربوط، سیستم آموزشی دانشجو جاری می­‌گردد.

دانشجویان فارغ‌التحصیل، انصرافی، اخراجی و ترک تحصیل تا چه مدت فرصت جهت معرفی به نظام وظیفه دارند؟

دانشجویان یادشده در صورتی که در سنوات مجاز تحصیل خود باشند حداکثر به مدت یک سال فرصت معرفی به نظام وظیفه را دارند.

به چه دانشجویانی معافیت تحصیلی تعلق نمی‌گیرد؟

 دانشجویان مشمولی که از تاریخ فراغت از تحصیلی، انصرافی، اخراجی و ترک تحصیل آنان بیش از یک‌سال سپری شده باشد. مشمولانی هم که قبلاً در همان مقطع تحصیلی فارغ التحصیل شده باشند امکان استفاده مجدد از معافیت تحصیلی را ندارند.

آیا امکان هم‌زمان ادامه تحصیل و انجام خدمت نظام وظیفه وجود دارد؟

خیر