پرسش‌های متداول - درخواست به کمیسیون بررسی موارد خاص

تعداد بازدید:0

در صورت راکد بودن(مراجعه به سامانه سجاد جهت اخذ مجوز کمیسیون) چه اقدامی انجام دهیم؟

ابتدا به آدرس اینترنتی https://portal.saorg.ir  مراجعه نمایید و ثبت نام خود را تا مرحله آخر تکمیل نمایید. سپس از منوی خدمات، قسمت اداره کل دانشجویان داخل برای دریافت مجوز(ادامه تحصیل، بازگشت به تحصیل، تمدید سنوات، تغییر رشته و ...) از کمیسیون موارد خاص اقدام نمایید.

نکته1: هنگام ویرایش پروفایل قسمت مقاطع تحصیلی باید یک مقطع دانشگاهی با وضعیت غیر از دانش‌آموخته داشته باشید.

نکته2: جهت پرداخت هزینه ابتدا به پرتال دانشجویی مراجعه و از منوی مالی، قسمت پرداخت الکترونیک، کمیسیون موارد خاص، مبلغ تعیین شده را بپردازید. سپس از فیش واریزی عکس گرفته و در قسمت مربوطه در سامانه سجاد بارگذاری نمایید.

نکته3: ارائه مستندات جهت بررسی درخواست و ادامه فرایند الزامی می‌باشد.

نکته4: جهت بارگذاری مدارک تحصیلی و نظام وظیفه به پرتال دانشجویی قسمت پرونده، مدارک مراجعه نمایید.

نکته5: در صورت دارا بودن سنوات مجاز تحصیلی، به جای مدرک نظام وظیفه، کارت دانشجویی خود را بارگذاری نمایید.

نکته6: جهت پیگیری و مشاهده نتیجه درخواست، پس از دریافت پیامک به سامانه مراجعه نمایید.

چنانچه دانشجویی شرایط مورد نظر کمیسیون را احراز نکند، چه باید کرد؟

در صورت عدم احراز شرط کمیسیون موارد خاص، دانشجو در صورت تمایل می‌تواند تا قبل از شروع نیمسال جدید به مدیر امور آموزشی مراجعه و درخواست نماید تا موضوع مجدداً در آن کمیسیون مطرح و در این خصوص تصمیم‌گیری شود. در این حالت، احتمال‌ موافقت کمیسیون بسیار پایین است.