پرسش‌های متداول - عدم مراجعه و فرایند موجه شدن غیبت نیمسال

تعداد بازدید:0

اگر یک نیمسال ثبت نام یا انتخاب واحد نکنیم، تکلیف چیست؟

 دانشجو در صورت عدم انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی، منصرف از تحصیل به حساب می­آید؛ لذا بایستی در سریع­ترین زمان ممکن در خصوص انتخاب واحد با تاخیر یا ثبت مرخصی یا غیبت موجه خود اقدام نماید. چنانچه دانشجو دو نیمسال عدم مراجعه باشد در خصوص ترک تحصیل وی با سازمان و ارگان های ذیربط مکاتبه می شود. در صورتی که وی برای عدم مراجعه خود دلیل یا دلایلی خاص داشته باشد، می­تواند با (مراجعه به سامانه سجاد) جهت اخذ مجوز بازگشت به تحصیل اقدام نماید.