پرسش‌های متداول - فرایند ثبت پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی و استعداد درخشان

تعداد بازدید:0

فرایند ثبت پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی و استعداد درخشان

فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت آموزشی / پیشنهاده (پروپوزال) موضوع پایان‌نامه / ایجاد

نکته1: دانشجو موظف است طرح پیشنهادی پایان‌نامه (پیشنهاده) خود را حداکثر تا پایان نیمسال سوم به مدیر گروه آموزشی ارائه دهد.(ورودی 97 و بعد از آن)

نکته2: طرح پیشنهادی پایان‌نامه با تصویب شورای گروه آموزشی، سپس شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده قابل اجرا بوده با تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه رسمیت می‌یابد.

نکته 3: زمان دفاع سه ماه پس ازتصویب پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه می‌باشد.

مشاهده فلوچارت