پرسش‌های متداول - فرایند تسویه حساب و فارغ‌التحصیلی

تعداد بازدید:0

روند تسویه حساب و درخواست مدرک فارغ‌التحصیلی چگونه است؟

فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت آموزشی / تسویه حساب / تکمیل فرم / پرداخت هزینه /  دکمه ارسال

نکته1: دانشجویی که در نیمسال آخر تحصیلی می‌باشد می‌تواند اقدام به تسویه حساب نماید.

نکته2: تسویه بعضی از قسمت‌ها و شروع فرایند فارغ‌التحصیلی و صدور مدرک منوط به تکمیل شدن کلیه واحدهای تحصیلی می‌باشد.

نکته3: از قسمت گردش فرم، پیگیری تسویه حساب امکان پذیر می‌باشد.

نکته 4: در هنگام تکمیل فرم انتخاب نوع درخواست(معرفی‌نامه نظام وظیفه - گواهی موقت - دانش‌نامه) الزامی می‌باشد.

نکته 5: با توجه به ارسال مدارک درخواستی از طریق پست، دقیق بودن آدرس و کدپستی الزامی می‌باشد.

نکته 6: چنانچه تعداد واحد گذرانده دانشجو هنگام دانش‌آموختگی بیش از تعداد واحدهای مصوب رشته تحصیلی وی باشد، هزینه واحدهای مازاد، بر اساس نرخ شبانه از او دریافت می‌گردد.

تعداد واحدهای لازم جهت فارغ‌التحصیلی چند واحد است؟

تعداد واحدهای درسی حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است که از این تعداد، در شیوه آموزشی – پژوهشی 4 تا 6 واحد مربوط به پایان‌ نامه است. تعداد واحدهای لازم به تشخیص گروه آموزشی دانشکده/ پژوهشکده و البته مطابق سرفصل شورای گسترش وزارت علوم تعیین می­‌شود.

تاریخ دانش‌آموختگی چه زمانی است؟

تاریخ دانش‌آموختگی، روز دفاع قابل قبول از پایان‌نامه در شیوه آموزشی - پژوهشی است.

تاریخ دانش‌آموختگی دانشجویان مجازی با شیوه آموزشی چه زمانی است؟

تاریخ دانش‌آموختگی در شیوه آموزشی برابر با ثبت آخرین نمره درسی است.