پرسش‌های متداول - تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته

تعداد بازدید:0

شرایط و نحوه ی تغییر رشته چگونه است؟

چنانچه دانشجو به هر دلیل نخواهد یا نتواند در رشته تحصیلی خود ادامه تحصیل دهد، می­تواند پس از گذراندن حداقل یک نیمسال و حداکثر چهار نیمسال تحصیلی در رشته کنکوری خود، جهت تکمیل فرم درخواست تغییر رشته به مدیر امور آموزشی مراجعه نماید و پس از بررسی درخواست توسط کارشناس، و در صورت احراز کد رشته مورد نظر در کارنامه محرمانه، باید موافقت مدیر گروه مبدا و مقصد را کسب کند.

نکته1: دانشجو در هر دوره تحصیلی فقط یک بار می‌تواند با رعایت ضوابط تغییر رشته دهد.

نکته2: تغییر رشته دانشجو در دوره کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته ممنوع است.

نکته3:در صورت تغییر رشته، معادل‌سازی دروس فقط در دوره‌های هم‌عرض مجاز است.

نکته4: دانشجو بایستی پس از تغییر رشته جهت مشاهده دروس تطبیق داده شده  به پرتال دانشجویی خود مراجعه نماید.

نکته5: تغییر رشته و ادامه تحصیل دانشجویان دوره نوبت دوم تنها در همان دوره امکان‌پذیر است.

بازه زمانی برای اقدام: بازه زمانی تکمیل فرم یکم تا پانزدهم اردیبهشت ماه و یکم تا پانزدهم دی ماه هر سال است.

شرایط تغییر رشته دانشجویان غیر ایرانی (اتباع) چگونه است؟

تغییر رشته دانشجویان خارجیِ بدون آزمون از شمول شرط حد نصاب رشته مورد نظر در دانشگاه کاشان مستثنی است. اما چنانچه پذیرش از طریق کنکور سراسری باشد، ابتدا بایستی مکاتبات لازم توسط سرپرست دانشجویان خارجی با سازمان و ارگانهای مرتبط انجام گیرد و درصورت موافقت درخصوص تغییر رشته اقدام شود.

در صورت تغییر رشته، کدامیک از دروس رشته قبلی برای رشته جدید پذیرفته می شوند؟

در صورت پذیرش دانشجو در رشته جدید، دروسی که ایشان در رشته قبلی گذرانده در گروه آموزشی جدید بررسی و معادل‌سازی می‌شود و فقط دروسی پذیرفته می‌شود که به تشخیص گروه آموزشی با دروس رشته جدید، اشتراک محتوایی داشته باشد. لازم به ذکر است دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه معدل کل منظور می‌شود، ولی نمرات دروس پذیرفته نشده بدون احتساب در معدل، در کارنامه دانشجو باقی می‌ماند. در این حال چنانچه معدل کل واحدهای پذیرفته شده او کمتر از 12 باشد، به ازای هر 12 واحد یک مشروطی برای دانشجو در رشته جدید منظور می‌گردد.

نکته 1: تطبیق و معادل‌سازی نمرات دروس قبلی دانشجو با موافقت گروه آموزشی امکان‌پذیر است.

نکته 2: به ازای هر 12 تا 20 واحد از دروس معادل‌سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می‌شود.

شرایط و نحوه انتقال توام با تغییر رشته به چه شکل است؟

چنانچه دانشجویی خواهان انتقال توام با تغییر رشته باشد، پس از گذراندن حداقل یک نیمسال و حداکثر چهار نیمسال تحصیلی، جهت تکمیل فرم درخواست انتقال توام با تغییر رشته به مدیریت امور آموزشی مراجعه می نماید و پس از بررسی درخواست توسط کارشناس آموزش و احراز کد رشته در کارنامه محرمانه و موافقت مدیر گروه مبدا و معاون آموزشی دانشکده، بایستی جهت ادامه فرایند مذکور به مسئول آموزش دانشکده مراجعه نماید. در نهایت لازم است فرم یا نامه رسمی دانشگاه کاشان را به دانشگاه مقصد ارائه دهد.