پرسش‌های متداول - معرفی به استاد و غیرحضوری

تعداد بازدید:0

شرایط اخذ دروس معرفی به استاد چگونه است؟

چنانچه تمامی نمرات دروس دانشجو باید به تایید نهایی رسیده باشد و برای دانش ­آموختگی، حداکثر 2 درس تئوری داشته باشد، می‌تواند با موافقت گروه آموزشی و رعایت سقف 8 واحد، دو درس را به صورت «معرفی به استاد» بگذراند. در شرایط خاص و با موافقت مدیر امور آموزشی، با رعایت سقف 8 واحد، درس سوم در قالب «غیر حضوری» با پرداخت هزینه به دانشجو داده می­شود.

نکته1: چنانچه دانشجویی قبلا یک درس نظری- عملی را اخذ، ولی نمره قبولی کسب نکند، اما دوره عملی درس مورد نظر را گذرانده باشد، می‌تواند با رعایت مفاد این تبصره، بخش نظری آن درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند.

نکته2: دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی، مشمول معرفی به استاد و غیر حضوری نمی­شود.

نکته 3: دانشجویی که گزارش تخلف امتحانی یا انضباطیِ در حال بررسی دارد، نمی‌تواند از این تسهیلات استفاده کند.

فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت خدمات / درخواست­های آموزشی-دانشجویی / ایجاد / انتخاب درخواست مورد نظر/  انتخاب ردیف مورد نظر/  ارسال درخواست.