پرسش‌های متداول - غیبت دانشجو در کلاس های درسی و مقررات مربوط به آن

تعداد بازدید:0

آیا دانشجو امکان غیبت در کلاس درس را دارد؟ تا چند جلسه مجاز است؟

حضور دانشجو در تمام جلسات کلاس درس دوره های تحصیلی حضوری الزامی است، با اینحال تحت شرایط خاص، حداکثرسه جلسه از 16 جلسه درسی را می تواند غیبت کند و البته بهتر است با مدرس درس در این خصوص هماهنگی نماید تا مشکلی پیش نیاید.