سرپرست دانشجویان غیرایرانی و انتقالی خارج از کشور و مسئول امور تسویه حسابنام:
علیرضا

 نام خانوادگی: صفوی نوش آبادی

 محل خدمت: اداره کل آموزش - اداره پذیرش و ثبت نام

  پست سازمانی: سرپرست دانشجویان غیرایرانی و انتقالی از خارج  کشور و مسئول امور تسویه حساب کلیه دانشجویان

مدرک تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

تلفن: 55912187 31  98       

 


 

-اطلاعیه بیمه حوادث دانشجویان غیر ایرانی pdf

ـ واحدهای مربوط به تسویه حساب سیستمی دانشجویان فارغ التحصیل، انتقالی و ...  pdf

-اطلاعیه تمدید اقامت و صدور روادید خروج دانشجویان غیر ایرانی       pdf

-اطلاعیه صدور گذرنامه و ویزای تحصیلی   pdf

-اطلاعیه تخفیف شهریه تحصیلی دانشجویان غیرایرانی   pdf

ـ واحدهای مربوط به تسویه حساب سیستمی دانشجویان
  pdf

ـ مراحل بررسی تقاضای پذیرش بدون آزمون داوطلبین غیرایرانی در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد
pdf

ـ مدارک مورد نیاز جهت پذیرش بدون آزمون اتباع خارجی
    
pdf

- مدارک لازم جهت ثبت نام قطعی و شروع به تحصیل اتباع خارجی pdf

-اطلاعیه مربوط به شهریه دانشجویان غیرایرانی
pdf

ـ مدارک مورد نیاز جهت پذیرش دانشجویان انتقالی از خارج از کشور  pdf

ـ آیین نامه پذیرش دانشجویان انتقالی از خارج از کشور  pdf          

ـ اطلاعیه انتقال دانشجویان از خارج به داخل  pdf

ـ سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم جهت انتقال دانشجویان از خارج به داخل

در خصوص تمدید اقامت دانشجویان اتباع

    

فرم های مربوطه:

ـ فرم درخواست ادامه تحصیل مقطع کارشناسی  
pdf          
 
ـ فرم درخواست ادامه تحصیل مقطع تحصیلات تکمیلی 
pdf           

ـ لیست رشته های دانشگاه کاشان  
pdf