آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم تعهدنامه فرهنگیانفرم‌های اداره پذیرش و ثبت نام
فرم شماره ۴ (فرم تقاضامندی آموزش رایگان ارشد)فرم‌های اداره پذیرش و ثبت نام
فرم شماره ۳ (فرم تعهد دانشجویان ترم آخر ارشد)فرم‌های اداره پذیرش و ثبت نام
فرم شماره ۲ (فرم معدل ارشد)فرم‌های اداره پذیرش و ثبت نام
فرم شماره ۱ (فرم رتبه اولی ارشد)فرم‌های اداره پذیرش و ثبت نام
فرم مخصوص معدل (دکتری)فرم‌های اداره پذیرش و ثبت نام
فرم ب (تقاضامندی آموزش رایگان دکتری)فرم‌های اداره پذیرش و ثبت نام
فرم الف (فرم تعهد دکتری)فرم‌های اداره پذیرش و ثبت نام
فرم تمدید مهمانیفرمهای نقل وانتقال و تغییر رشته
جدول جدید تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی اساتید پژوهشی اجرا از سال ۹۶فرم های هیات اجرایی جذب
جدول آموزشی جهت تبدیل وضعیت به رسمی قطعیفرم های هیات اجرایی جذب
جدول آموزشی جهت تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی اساتید آموزشیفرم های هیات اجرایی جذب
نامه انتقال توام با تغییر رشتهفرمهای نقل وانتقال و تغییر رشته
ارائه سمینار کارشناسی ارشدسایر فرم ها
درخواست مجوز تعریف درس جدیدسایر فرم ها
تطبیق دروس گذرانده شدهسایر فرم ها
ثبت نام ترم تابستانیسایر فرم ها
پیشنهاد موضوع پروژه کارشناسیسایر فرم ها
درخواست تمدید مهلت پروژهسایر فرم ها
مجوز درس غیرحضوری دروس تخصصیمعرفی به استاد/مجوز درس