اخبار آموزشی

مراسم تودیع و معارفه معاونان آموزشی و دانشجویی دانشگاه کاشان با حضور اعضای هیات رئیسه و جمعی از کارکنان دانشگاه برگزار شد. رئیس دانشگاه کاشان در این نشست از تلاش و زحمات معاونان و مجموعه کارکنان دانشگاه که در راستای ارتقای دانشگاه همت می گمارند قدردانی ک

مراسم تودیع و معارفه معاونان آموزشی و دانشجویی دانشگاه کاشان برگزار شد

ادامه مطلب