اطلاع رسانی اداره پذیرش و ثبت نام

شیوه نامه اجرای آزمایشی توسعة بکارگیری دانشجویان مستعد تحصیلی
در واحدهای اقتصادی کشور (طرح بورسیه صنعتی)

 اهداف اجرای این شیوه‌نامه عبارت است از:

1. شناسایی، هدایت، توانمندسازی، جذب و نگهداشت سرمایۀ انسانی مستعد برتر و نخبه در واحدهای اقتصادی کشور؛

2. آموزش­ مهارت‌‏های لازم و مرتبط با نیازهای واحدهای اقتصادی به استعدادهای برتر؛

3. ارتقای توانمندی­‌های عملی و فنی استعدادهای برتر، از طریق ارتباط مستمر آنان با واحدهای اقتصادی؛

4. استفاده از ظرفیت‏‌های اجتماع نخبگانی برای ارتقای فعالیت­‌های واحدهای اقتصادی.

 https://bmn.ir/uploads/1/2023/May/01/27.jpg

مشمولان شیوه‌نامه عبارتند از:

1. دارندگان نشان‌‏های طلا، نقره و برنز کشوری در المپیادهای ملی دانش‌آموزی با معرفی باشگاه دانش‌پژوهان جوان و تأیید بنیاد ملی؛

2. دارندگان رتبه‌های ۱ تا 2000 آزمون‌های سراسری ورود به مقطع پایۀ دانشگاه؛

3. دارندگان  رتبه­‌های 10 درصد برتر استان در آزمون‌های سراسری ورود به مقطع پایۀ دانشگاه صرفا در استان­‌های کمتر برخوردار؛

4. برگزیدگان رویدادهای نخبگانی مورد تأیید بنیاد ملی؛

5. دانشجویان حائز 90 درصد حدنصاب برگزیدگی در طرح توسعۀ فعالیت‏‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی (طرح شهید وزوایی) در سال تحصیلی ثبت درخواست؛

یادآوری 1: رتبه در آزمون سراسری بدون لحاظ کردن سهمیه در نظر گرفته می­شود.

یادآوری 2: دانشجوی پذیرفتهشده، مشمول قانون کار نیست.

https://bmn.ir/uploads/1/2023/May/01/28.jpg

 هر یک از مشمولانی که پس از انجام مصاحبه ارزیابی علمی ـ مهارتی  پذیرفته شوند، از تسهیلات این شیوه‌­نامه بهره‌­مند می‌­شوند.