پاسخ‌گویان آموزشی دانشکده‌ها

دانشکده/پژوهشکده معاون آموزشی تلفن تماس
پیش شماره 5591-031
گروه مدیر گروه تلفن تماس
پیش شماره 5591-031
آموزش دانشکده تلفن تماس
پیش شماره 5591-031
کارشناس آموزش تلفن تماس
پیش شماره 5591-031
همیار آموزشی تلفن تماس
پیش شماره 5591-031
ادبیات و زبان‌های خارجی زارعی تجره، عباس     2771  زبان و ادبیات عرب     رسول نیا، امیرحسین     2737 شمس، افسانه 2716

 

لطیفی، حسن

 

 

2715

 

آستانی، زهرا 3717
 زبان و ادبیات فارسی     طاهری، فاطمه سادات     2745
 زبان و ادبیات انگلیسی     حبیب زاده، حامد     2750
 علوم قرآن و حدیث     فهیمی‌تبار، حمیدرضا   2721
 ادیان و فلسفه     قدرت الهی، احسان     2779
 معارف اسلامی     سبحانی نیا، محمد     2755
انرژی 0 0 انرژی   سبزپوشان، مجید 4270 جمالی، صدیقه 4271     معین زاده، محسن 3224
آموزش‌های الکترونیکی و آزاد  0 0 مجازی دیدبان، داریوش     3251 عربی، محبوبه 3255     عربی، محبوبه 3255
برق و کامپیوتر جهانبخت، آقاسجاد      3441  مهندسی برق - کنترل     شفیعی راد، محسن     3488 عباسیان، محمد 3417 فرازنده، زهرا 3418 شکرریز، محسن 2485
2486
 مهندسی برق - الکترونیک     نیکوفرد، محمود     3461
 مهندسی برق - مخابرات     ذوقی، محمدرضا     3476
 مهندسی برق - قدرت     ولی، عباسعلی     3246
 مهندسی کامپیوتر     بابامیر، سید مرتضی     3454
پردیس 0 0 پردیس دانشگاهی     دیدبان، داریوش     3251 خدایی، محمد 3390     شکرریز، محسن 2485
حقوق و علوم انسانی شریف مرادی، کیوان     3737  روان‌شناسی     تمنائی فر، محمدرضا     3752 رحیمی، علی 3715

ساعتی، علی

غفوری، مهدی

 

3714

3716

 

آستانی، زهرا 3717
 علوم اجتماعی     گنجی، محمد     3748
 مدیریت وکارآفرینی     فرهادیان، علی     3727
 حقوق     یزدیان، جعفر     3732
 تربیت بدنی     نوری مفرد، سعیدرضا     3705
 علوم تربیتی     اطهری، زینب السادات     3720
شیمی نعیمی، حسین     2388  شیمی تجزیه     شبانی نوش آبادی، مهدی     2357 احمدی فر، اصغر 2350

صفوی، محمد تقی

اشعریون، اعظم

2313

3013

خادم، رضا 2325
 شیمی معدنی     کاهانی، سید ابوالقاسم     2307
 شیمی آلی     مرادیان، محسن   3218
 شیمی فیزیک     رئیسی، عادل     2358
 زیست‌شناسی سلولی و مولکولی     طلوعی، زینب     2301
علوم ریاضی جهانی پور، روح الله     2370  ریاضی محض     افتخاری، علی  2334 شجاعی زاده، لیلا 2501     پوربابایی، مرضیه 2918
 ریاضی کاربردی     بیشه، مرتضی    2311
علوم کامپیوتر آسعیدی، سعید 3048
 آمار و کاربردها     گودرزی، فرانک     2308
فیزیک رمضانی مقدم، احمد     2576  فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان     رمضانی آرانی، رضا     2389 مرشدی، محمد 2326     خادم، رضا 2325
فیزیک هسته‌ای     زاهدی فر، مصطفی     2577
 لیزر و فتونیک     ناظری نوش آبادی، مجید     3058
فیزیک ماده چگال     فرقدان، روح اله     3066
مهندسی نوریان بیدگلی، مجید     2451  مهندسی عمران     استاد حسین، حسن     2431 فرجی، محسن 2477 فریدونی، مهین 2473 شکرریز، محسن 2485
2486
 مهندسی شیمی     ایرانخواه، عبدالله     2439
 مهندسی متالورژی     صادق زاده عطار، عباس     2492
 مهندسی معدن     رضویان، سید محمد   2428
 مهندسی صنایع     رضوان، محمد تقی     2447
معماری و هنر اکبری، احمد     3154  مطالعات عالی هنر     چیت سازیان، امیرحسین     3169 ملکی، محمد 3141     غیاثی، حسن 3136
 فرش     قشقائی فر، فتحعلی     3174
 باستان‌شناسی     نوری شادمهانی، رضا     3168
 مهندسی معماری و فناوری معماری     ممتحن، مهدی     3166
 صنایع دستی     غیاثیان، محمدرضا     3120
مکانیک محمدی مهر، مهدی     3413  مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات     عباسیان، علی اکبر     3436 انتظام، محمود 3414 سلمانی، ملیحه 3415 شکرریز، محسن 2485
2486
 مهندسی مکانیک جامدات     عارفی، محمد     3405
 مهندسی مکانیک - ساخت و تولید     هنرپیشه، محمد     3404
منابع طبیعی قاسمیه، هدی     3227  محیط زیست     میرزایی محمدآبادی، روح الله     3228 معین زاده، محسن 3224     معین زاده، محسن 3224
 بیابان‌زدایی     ولی، عباسعلی     3246
 مرتع و آبخیزداری     دهقانی بیدگلی، رضا     3240
جغرافیا و اکوتوریسم     حیدری سورشجانی، رسول     3226
واحد خواهران صادقی آرانی، زهرا     3760 زبان و ادبیات فارسی       طاهری، فاطمه سادات     2745

 

 

روحانی، اشرف

 

 

3767     آستانی، زهرا 3717
علوم قرآن و حدیث      قاسم پور، محسن     2721
تربیت بدنی     نوری مفرد، سعیدرضا     3705
زبان وادبیات انگلیسی   حبیب زاده، حامد     2750
روانشناسی     تمنائی فر، محمدرضا     3752
مطالعات فرهنگی     نیکخواه، نرگس    3741
زبان و ادبیات عرب     رسول نیا، امیرحسین     2737
حقوق     یزدیان، جعفر     3732
مطالعات خانواده   نیکخواه، نرگس     3741
نانو 0 0 علوم و فناوری نانو     همدانیان، مسعود       جمالی، ناهید 3202     معین زاده، محسن 3224
معاون آموزشی شیخ زاده، قنبرعلی 2241                  
مدیر امور آموزشی نجفی، علی 2271                  
رئیس اداره پذیرش و ثبت نام نامور، احمد 2272                  
کارشناس مسئول  پذیرش و ثبت نام جهانی نژاد، زهرا 2281                  
کارشناس مسئول  نقل و انتقال شفیعی، مهدی 2284                  
کارشناس مسئول  نظام وظیفه رضائی، حمیدرضا 2285                  
سرپرست دانشجویان غیرایرانی درمسجدی، محمد 2287                  
 اداره خدمات آموزشی یونسی، محمدرضا 2280                  
مدیر دانشجویی  دقیق، جواد 2262                  
کارشناس مسئول  رفاه دانشجویی  افشان، مهدی 2923                  
 مسئول مالی حسابداری دانشجویی سربند، حسن 2261