پرسش‌های متداول - مرخصی و حذف نیمسال تحصیلی و فرایند اقدام آن ارشد

تعداد بازدید:0

آیا دانشجو می‌تواند از مرخصی تحصیلی یا حذف نیمسال استفاده کند؟ برای چند بار؟

بله. دانشجو می­‌تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل، حداکثر یک نیمسال از مرخصی تحصیلی یا حذف نیمسال استفاده کند.

نکته1: مدت مجاز مرخصی بارداری و زایمان، مرخصی پزشکی، مأموریت همسر یا والدین و سایر مصادیق مرخصی تحصیلی، حداکثر دو نیمسال بدون احتساب در سنوات در اختیار موسسه است.

تا نیم‌سال چندم می­‌توانیم از امکان مورد نظر استفاده کنیم؟

نکته: بازه زمانی درخواست‌های مورد نظر مطابق تقویم آموزشی مندرج در پرتال یا سایت دانشگاه می‌باشد.

فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت خدمات / درخواست‌های آموزشی-دانشجویی / ایجاد / انتخاب درخواست مورد نظر / دکمه ارسال

لینک بازه‌های زمانی