کارشناس مسئول هیات ممیزه


نام :
 
محمد تقی

نام خانوادگی : دلداده آرانی

محل خدمت : معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی ـ دفتر هیات ممیزه

پست سازمانی: کارشناس مسئول

مدرک تحصیلی : لیسانس ریاضی

تلفن: 55912183 31  98          تلفکس: 55516882  31   98


سایت دفتر هیأت ممیزه دانشگاه کاشان