انتخاب وب سایت:
آیین نامه:

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب سال 1373        pdf

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب سال 1387        pdf

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب سال 1388        pdf

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب سال 1394        pdf

آئین نامه آموزشی دوره دکتری                                                                   pdf 

آیین نامه های جدید دوره دکتری سال 88                                                   pdf  

آیین نامه های جدید دوره دکتری سال 90                                                   pdf


فرم ها:

-فرم صلاحیت عمومی (کارشناسی ارشد و دکتری)            صفحه1 و 2

فرم های کارشناسی ارشد:

ـ درخواست مرخصی تحصیلی کارشناسی ارشد         pdf     
ـ ارائه سمینار کارشناسی ارشد
                              word
ـ فرم دفاع از پایان نامه                                            word
ـ فرم تعیین تاریخ دفاع                                             word
ـ فرم دعوت از داور خارج                                           word
ـ فرم صورتجلسه دفاع از پایان نامه                            word
ـ فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه                                  word
ـ فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه                         word
ـ فرم تقاضای برگزاری جلسه دفاع                             pdf   
ـ ارسال مدارک                                                      word
ـ فرم جهت تکثیر پایان نامه بعد از انجام اصلاحات         word
ـ نامه به مدیر پشتیبانی جهت دعوت از استاد مدعو     word 
ـ فرم تسویه حساب  (این فرم، اینترنتی می باشد و با شماره تلفن 55912187 آقای درب مسجدی تماس حاصل شود.)     
ـ درخواست هزینه پایان نامه                                    pdf      word
ـ فرم مجوز برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه               pdf      word     
 
فرم های دکتری

ـ فرم تسویه حساب   (این فرم، اینترنتی می باشد و با شماره تلفن 55912187 آقای درب مسجدی تماس حاصل شود.)                                                                       

ـ فرم مجوز برگزاری آزمون جامع دکتری                                                 word        pdf    

ـ فرم مجوز دفاع از پ‍ایان نامه دکتریword         pdf                                                     

ـ درخواست هزینه پایان نامه                                                                word         pdf

ـ گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره دکتری(اداره کل بورس ها)  word         pdf

ـ فرم مجوز برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه                                         word         pdf


 
ردیف
آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به ورود به دوره های تحصیلی بالاتر
PDF
1
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد (مورخ  5/5/93)
 دریافت
2​ ​اصلاحیه آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد (مورخ  94/5/24) دریافت
3​
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی دکتری (مورخ 18/4/93)
دریافت
4 اصلاحیه آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی دکتری ( مورخ 16/12/93)​ دریافت
5 دستورالعمل اجرایی پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد  دریافت 
6​ دستوالعمل اجرایی پذیرش  بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی دکتری دریافت
 
ردیف
آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به ارائه تسهیلات آموزشی و پژوهشی به استعدادهای درخشان
PDF
1 آیین نامه ارائه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز (ابلاغیه شماره 214621 مورخ 71277)
2
آیین نامه ارائه تسهیلات پژوهشی ویژه دانشجویان ممتاز
3 آیین نامه تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعدادهای درخشان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی
4 نکات مربوط به آیین نامه تحصیل همزمان دانشجویان در دو رشته تحصیلی
5 آیین نامه بهره مندی دانشجویان دارای استعداد درخشان از کلاس های آموزش عالی آزاد
6 آیین نامه امکان گذراندن درس های اضافی برای دانشجویان دارای استعدادهای درخشان
7 آیین نامه دوره های دکتری پیوسته
 
ردیف
سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به استعدادهای درخشان 
PDF
1 آیین نامه تشکیل دفتر استعدادهای درخشان​ دریافت​
2 آیین نامه اعطای کمک هزینه به دانشجویان ممتاز​ دریافت​
3 دستورالعمل اجرایی تشخیص اعتبار جشنواره ها و مسابقه های علمی​ دریافت​
 
​​​​​​
تعداد بازديد از اين صفحه : 12524