انتخاب وب سایت:
 • نمايش صفحه شماره 1


 • نام :
  مهدی

    نام خانوادگی : شفیعی فینی

    محل خدمت : اداره کل آموزش - اداره پذیرش و ثبت نام

    پست سازمانی : کارشناس نقل و انتقالات

  مدرک تحصیلی:لیسانس مدیریت دولتی

   تلفن: 55912284 31  98       


  شرح وظایف:
  برنامه ریزی و انجام امور مربوط به نقل و انتقال دانشجویان ( انتقال موقت و دائم ) با هماهنگی مقام مافوق و در چهارچوب ضوابط ذیربط .
  انجام امور مربوط به مهمان یا انتقال دانشجویان به دانشگاه کاشان از دانشگاه مبدا از قبیل : دریافت موافقت دانشگاه مبنی بر انتقال دانشجو ، بررسی و تطبیق ( رشته تحصیلی ، مقطع و .... ) آن با دستور العمل اجرایی نقل و انتقال و ارائه نمونه فرم درخواست مهمانی دانشجو با هماهنگی مقام مافوق و در چهارچوب ضوابط ذیربط .
  انجام امور مربوط به تشکیل پرونده و تهیه و تنظیم مدارک مورد نیاز ( نامه موافقت دانشگاه مبدا ، نمونه فرم اطلاعات متقاضی مهمان و .... ) در پرونده و ارائه به مقام مافوق جهت طرح در کمیسیون مربوطه .
  انجام امور مربوط به مصوبات کمیسیون نقل و انتقال از قبیل انعکاس نتایج به دانشجو ، مکاتبه با دانشگاه مبدا در صورت موافقت با دانشجوی مهمان و استرداد سایر مدارک به دانشجو در صورت عدم موافقت در چهارچوب ضوابط مربوطه .
  1 2
  تعداد بازديد از اين صفحه : 3841